Π. Κασκαρέλης: Ο κλάδος καλείται να μετρήσει τις δυνάμεις του και να χαράξει στρατηγική

του Παύλου Κασκαρέλη, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα  Συμβούλου της Υδρογείου Ασφαλιστική,

 

Η ασφαλιστική αγορά έχει ήδη αφήσει πίσω της μία ιδιαίτερα δύσκολη, ανατρεπτική, θα έλεγα, χρονιά και εστιάζει
το βλέμμα της στην επόμενη ημέρα.
Η ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα που επέδειξε την βοήθησαν να ανταπεξέλθει και αποτελούν σημαντικά εχέγγυα,
ωστόσο δεν είναι αρκετά. Το 2016 τους πρώτους μήνες του οποίου διανύουμε, είναι μία κρίσιμη και, κατά πολλούς
τρόπους, μεταβατική χρονιά. Ο κλάδος μας καλείται να «αναμετρηθεί» με την εφαρμογή, στην πράξη πλέον, του
νέου εποπτικού πλαισίου της Φερεγγυότητας ΙΙ . Επιπλέον και κυρίως, καλείται να μετρήσει τις δυνάμεις του και να
χαράξει στρατηγική δημιουργώντας τα θεμέλια για μια ενδεχόμενη μελλοντική ανάπτυξη.
Ευελπιστούμε ότι θα το πράξει, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, επενδύοντας συγκροτημένα στην αναζήτηση των
τρόπων εκείνων που οδηγούν στην αύξηση της ασφαλιστικής πίτας και όχι απλώς την αναδιανομή των μεριδίων της.
Όσον αφορά την Υδρόγειο, η προσπάθεια για βελτίωση και εξέλιξη είναι συνεχής.
Η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία της που εξασφαλίζει την επιτυχή λειτουργία της στο νέο περιβάλλον της Φερεγγυότητας ΙΙ , ενώ συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τις διαδικασίες και υπηρεσίες μας ώστε να παρέχουμε προστιθέμενη αξία σε πελάτες και συνεργάτες μας.
Ταυτόχρονα, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από αυτό το τεύχος, διευρύνουμε και αναπροσαρμόζουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, με στόχο να προσφέρουμε σύγχρονες, προσιτές και ποιοτικές ασφαλιστικές
λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών για την προστασία της περιουσί-
ας και του εισοδήματός τους.
Βάση μας εξακολουθεί να είναι η ανάπτυξη μέσω του ανθρωποκεντρικού δικτύου και στόχος μας η ανάδειξη του ρόλου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, η συμβολή του οποίου είναι, κατά την άποψή μας, απαραίτητη για την αφύπνιση της ασφαλιστικής συνείδησης της κοινωνίας και την ποιοτική ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Πηγή: Περιοδικό Voice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*