ΑΤΕ Ασφαλιστική: Νέα, ολοκληρωμένα προγράμματα αστικής ευθύνης

Δύο νέα ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης έθεσε από τις 3 Μαρτίου η ΑΤΕ Ασφαλιστική στη διάθεση των συνεργατών της, στηρίζοντάς τους στην ανάπτυξη νέων εργασιών και ανταποκρινόμενη στις τάσεις της αγοράς ως προς την ασφάλιση επαγγελματικών ομάδων.

Τα νέα προγράμματα αστικής ευθύνης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής για επαγγελματίες αφορούν (α) λογιστές και (β) ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς ή τεχνικούς καυστήρων, ενώ συνδυάζουν προσιτά ασφάλιστρα, πληρότητα ασφαλιστικών καλύψεων, ανταγωνιστικές αμοιβές, υψηλή τυποποίηση και συνεχή διαθεσιμότητα μέσω του portal της εταιρείας. Αναλυτικότερα:

ate-asfalisi-logiston

Απευθύνεται Σε όλους τους πιστοποιημένους λογιστές.
Βασικά χαρακτηριστικά
 • 4 διαφορετικά όρια καλύψεων: €50.000, €100.000, €250.000, €500.000.
 • Δυνατότητα διπλασιασμού του ορίου συνολικής ευθύνης.
Ασφαλιζόμενες ευθύνες / Είδος ευθύνης Η επαγγελματική ευθύνη των πιστοποιημένων λογιστών.
Μέγιστο όριο ευθύνης / Απαλλαγή €1.000.000 / 1% επί του ορίου ευθύνης για κάθε απαίτηση.
Διάρκεια ασφάλισης Ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα ασφάλισης.
Ειδικές επισημάνσεις – προϋποθέσεις Η κατοχή από τον ασφαλισμένο των από τον νόμο απαιτούμενων αδειών για την άσκηση της εργασίας ή της επιχείρησής του.

Για τη δημιουργία δικαιωμάτων από την ασφάλιση είναι απαραίτητη η έκδοση των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων ή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία).

Ασφάλιστρα
 • Ολικά ασφάλιστρα από €210/έτος.
 • Δυνατότητα διπλασιασμού του ορίου συνολικής ευθύνης, μόλις με 15% επιπλέον ασφάλιστρα.
 • Δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και με 6 άτοκες δόσεις.
Υποστήριξη συνεργατών Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το portal της εταιρείας και συνοδεύεται από:

 • Ηλεκτρονική αίτηση ασφάλισης, on-line ερωτηματολόγιο ασφάλισης και αυτόματο underwriting.
 • On-line ψηφιακή αποστολή των δικαιολογητικών στον αρμόδιο κλάδο.
 • Δυνατότητα άμεσης έκδοσης και εκτύπωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 • Πλήρες on-line υποστηρικτικό υλικό.

 

ate-asfalisi-teknikon

Απευθύνεται Σε όλους τους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, τεχνικούς καυστήρων.
Βασικά χαρακτηριστικά 6 διαφορετικά όρια καλύψεων: €100.000, €200.000, €300.000, €400.000, €500.000, €750.000.
Ασφαλιζόμενες ευθύνες / Είδος ευθύνης (α) Επαγγελματική ευθύνη

(β) γενική αστική ευθύνη έναντι τρίτων

(γ) ευθύνη προϊόντων

από την άσκηση του επαγγέλματος των Πιστοποιημένων Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Ψυκτικών και Τεχνητών Καυστήρων / Η από το νόμο απορρέουσα αστική ευθύνη έναντι τρίτων.

Μέγιστο όριο ευθύνης / Απαλλαγή €750.000 / €1.500 για κάθε απαίτηση.
Διάρκεια ασφάλισης Ετησίως ανανεούμενο πρόγραμμα ασφάλισης.
Ειδικές επισημάνσεις – προϋποθέσεις Η κατοχή από τον ασφαλισμένο των από τον νόμο απαιτούμενων αδειών για την άσκηση της εργασίας ή της επιχείρησής του.

Για τη δημιουργία δικαιωμάτων από την ασφάλιση είναι απαραίτητη η έκδοση των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων ή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία).

Ασφάλιστρα
 • Ολικά ασφάλιστρα από €210/έτος.
 • Δυνατότητα εξόφλησης μέχρι και με 6 άτοκες δόσεις.
Υποστήριξη συνεργατών Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και μέσω του portal της εταιρείας και συνοδεύεται από:

 • Ηλεκτρονική αίτηση ασφάλισης, on-line ερωτηματολόγιο ασφάλισης και αυτόματο underwriting.
 • On-line ψηφιακή αποστολή των δικαιολογητικών στον αρμόδιο κλάδο.
 • Δυνατότητα άμεσης έκδοσης και εκτύπωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 • Πλήρες on-line υποστηρικτικό υλικό.

 

Αναφερόμενος στα νέα προγράμματα αστικής ευθύνης για επαγγελματίες, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΤΕ Ασφαλιστικής Ι. Χατζηιωσήφ δήλωσε: «Συνεχίζουμε τη στρατηγική μας για υποστήριξη των συνεργατών μας, με νέες υπηρεσίες και εργαλεία ανάπτυξης των εργασιών τους. Όπως είναι γνωστό, ο κλάδος της αστικής ευθύνης, λόγω της ευρύτητας που παρουσιάζει, αποτελεί σημείο αναφοράς για το σύνολο σχεδόν της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ακόμα και στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη προστασίας του επαγγελματία, και όχι μόνο, από λάθη και παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, αναδεικνύει τον κλάδο της αστικής ευθύνης σε έναν από τους πλέον δυναμικούς με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

»Τα νέα προγράμματα αστικής ευθύνης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής για επαγγελματίες χαρακτηρίζονται από πληρότητα παροχών, υψηλή τυποποίηση και ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα, “θωρακίζοντας” τους ασφαλισμένους από την υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών σε τρίτους που προκαλούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Είμαστε σίγουροι ότι οι συνεργάτες μας θα αξιοποιήσουν τα νέα προγράμματα, που τους παρέχουν ανταγωνιστικές αμοιβές, καθώς και δυνατότητα να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο και το πελατολόγιό τους, με άμεσο και αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω του portal της εταιρείας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*