Βελτιωμένα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας από την Interamerican

Οικονομικά, με μεγάλο εύρος επιλογών και βελτιωμένους όρους είναι τα νέα προγράμματα Interamerican Home για την ασφάλιση κατοικίας. Έτσι, η εταιρεία επανέρχεται δυναμικά σε μια αγορά 6,5 εκατ. κατοικιών (ΕΣΥΕ, απογραφή 2011) όπου μόλις το 15% είναι ασφαλισμένες –εκ των οποίων το 70% λόγω δανείων–, δηλαδή 5,5 εκατ. κατοικίες παραμένουν ανασφάλιστες με χαρακτηριστική την έλλειψη γνώσης των κινδύνων αλλά και των καλύψεων για κατασκευή και περιεχόμενο.

Πίνακας: Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία κινδύνων που απειλούν την κατοικία (2014)

  • 15.045 αστικές πυρκαϊές
  • 100 κλήσεις ημερησίως (μέσος όρος) για καταστροφές
  • 68.691 κλοπές-διαρρήξεις
  • 142 καταγεγραμμένοι σεισμοί άνω των 4 βαθμών Ρίχτερ

Με τα νέα προγράμματα η Interamerican ουσιαστικά διαφοροποιείται από τις ασφαλιστικές πρακτικές του παρελθόντος, που έθεταν όρο υπασφάλισης, διαχώριζαν κύρια και εξοχική κατοικία κλπ. Επίσης, ιεραρχεί τους συνήθεις κινδύνους, που σύμφωνα με τις αποζημιώσεις προέρχονται κυρίως από βραχυκύκλωμα, αστικές πυρκαϊές, ακραία φυσικά φαινόμενα, διαρροή σωληνώσεων και κλοπές-διαρρήξεις.

Όσον αφορά τις καλύψεις, τα προγράμματα κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα επίπεδα: της βασικής κάλυψης (πρόγραμμα Basic) –κυρίως για πυρκαϊά–, της κάλυψης συνηθισμένων κινδύνων (Classic), της διευρυμένης κάλυψης (Extra) –που πέραν των κλασικών κινδύνων καλύπτει κλοπή και ευθύνη έναντι τρίτων– και το πρόγραμμα πλήρους κάλυψης (Total), σχεδιασμένο για υψηλές απαιτήσεις και για κάθε κίνδυνο ζημιάς.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των τεσσάρων προγραμμάτων αφορούν στη δυνατότητα κάλυψης κτηρίου, περιεχομένου ή και των δύο, σε λήπτες δανείων, στη δυνατότητα τιμολόγησης με το τετραγωνικό μέτρο και το είδος της κατασκευής ή μόνο με κεφάλαιο, και σε τρεις επιλογές τιμολόγησης για το είδος κατασκευής: απλή, τυπική και πολυτελή, ενώ τρεις επιλογές παρέχονται για τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στη ζημιά και δύο επιλογές συμμετοχής ειδικότερα σε ζημιά από σεισμό. Τα νέα προγράμματα χαρακτηρίζονται, επίσης, από τη σαφήνεια των όρων, που έχουν επαναδιατυπωθεί, και ειδικότερα στην κάλυψη του σεισμού από παραμετρική τιμολόγηση, που είναι πιο ακριβής και δίκαιη.

Στα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων Interamerican Home συμπεριλαμβάνεται η αποζημίωση σε πρώτο κίνδυνο με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, η ασφάλιση εξοχικής κατοικίας αυτόνομα, η δυνατότητα κάλυψης κάθε κινδύνου μέχρι 5.000 ευρώ και η απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης συμβολαίου από την εταιρεία. Στα ήδη προσιτά ασφάλιστρα των νέων προγραμμάτων έως το τέλος Μαΐου θα παρέχεται έκπτωση 20%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*