Η διευθύνουσα σύμβουλος της DAS Hellas Ν. Σταυρογιάννη

Ν. Σταυρογιάννη: Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην υπηρεσία των πολιτών

[starbox]

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, που θα οδηγήσουν στην αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε πιο ευέλικτες διαδικασίες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, και ο προσανατολισμός των πολιτών στον θεσμό της διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δικαστικό σύστημα και τη νομική προστασία. Αυ τό αναφέρει η διευθύνουσα σύμβουλος της DAS Hellas, κ. Νάντια Σταυρογιάννη, η οποία τονίζει ότι λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, αλλά και την πολυπλοκότητα των δικαστικών διαδικασιών, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο νομικής προστασίας είναι πιο απαραίτητο από ποτέ.

Οι ασφαλισμένοι θα χρειαστούν εξειδικευμένους επαγγελματίες, και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους και στα νέα ήθη και τους τρόπους απονομής της δικαιοσύνης.

Οι αλλαγές που θα επέλθουν στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, θα οδηγήσουν στην αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε πιο ευέλικτες διαδικασίες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Σταδιακά οι καταναλωτές θα προσανατολιστούν στον θεσμό της διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών τους και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους στο σύστημα της δικαιοσύνης και τη νομική προστασία. Στο θεσμό της ασφάλισης νομικής προστασίας και τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών αναφέρεται σε συνέντευξή της η διευθύνουσα σύμβουλος της DAS Hellas, κα Νάντια Σταυρογιάννη, η οποία τονίζει ότι λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, αλλά και την πολυπλοκότητα των δικαστικών διαδικασιών, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο νομικής προστασίας είναι πιο απαραίτητο από ποτέ.

Ποια είναι η άποψή σας για το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης και του κλάδου της νομικής προστασίας στην Ελλάδα;

Πολλοί παράγοντες συνηγορούν στο ότι η ιδιωτική ασφάλιση παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Είναι γνωστό ότι ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί για πολλά χρόνια ποσοστό περίπου 2% του ΑΕΠ της χώρας. Συνδυάζοντας το γεγονός αυτό με την αβεβαιότητα που αισθάνεται σήμερα ο μέσος Έλληνας πολίτης, με τις ελλείψεις που παρουσιάζονται πλέον στο κράτος πρόνοιας και με τις αλλαγές που επίκεινται στο ασφαλιστικό μας σύστημα, πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον η ιδιωτική ασφάλιση θα κληθεί να διαδραματίσει έναν πιο ισχυρό ρόλο.

Γι’ αυτό, η  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κάνει πολλές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε ο κλάδος να αποκτήσει εξωστρέφεια και να αναδειχθεί η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση, και τα οφέλη που αυτή προσφέρει.

Για τη νομική προστασία οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ακόμη μεγαλύτερες, καθώς πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος τώρα αρχίζει να γίνεται περισσότερο γνωστός στο ευρύ κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, αλλά και την πολυπλοκότητα των δικαστικών διαδικασιών, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο νομικής προστασίας είναι πιο απαραίτητο από ποτέ.

Σε τι βαθμό οι αλλαγές στη Δικαιοσύνη θα επηρεάσουν τον κλάδο της νομικής προστασίας;

Θα οδηγήσουν στην ισορροπία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, καθώς οι διαδικασίες για τους πολίτες θα διεκπεραιώνονται πιο άμεσα, αυξάνοντας, στην ουσία, την προσβασιμότητά τους στο δικανικό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη που αισθάνονται οι Έλληνες για το σύστημα Δικαιοσύνης και θα αυξηθούν εκείνοι που θα στραφούν στη νομική προστασία.

Επιπροσθέτως, θα δοθεί έμφαση στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών και θα διαδοθεί και ο θεσμός της διαμεσολάβησης, ακολουθώντας τις πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα χρειαστούν εξειδικευμένους επαγγελματίες, και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους και στα νέα ήθη και τους τρόπους απονομής της δικαιοσύνης.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης εφαρμόζεται;

Αν και έχει ψηφιστεί ο σχετικός νόμος από το 2010, μόλις πρόσφατα ξεκίνησε σιγά σιγά να εφαρμόζεται στη χώρα μας, και γι’ αυτό δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα διαδεδομένος. Εμείς, βέβαια, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον θεσμό, και πραγματικά πιστεύω ότι η διαμεσολάβηση θα έχει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Είμαστε σε εγρήγορση και μελετάμε την αξιοποίησή του προς όφελος των ασφαλισμένων μας.

Το νέο εποπτικό πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2016, ωστόσο τις αλλαγές που θα επιφέρει θα τις δούμε σε βάθος χρόνου. Πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την ασφαλιστική αγορά;

Η εφαρμογή του Solvency II, όπως είναι γνωστό, ξεκινά επίσημα τον Ιανουάριο του 2016, αλλά οι αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά θα αρχίσουν σταδιακά να εμφανίζονται. Η αγορά όμως θα προσαρμοστεί τελικά στα νέα δεδομένα, οπότε θα δούμε να διαμορφώνονται νέα σχήματα, νέα προϊόντα, ακόμη και αλλαγές στα επιχειρηματικά σχέδια και στους τομείς δραστηριοποίησης.

Θα υπάρξουν αλλαγές και σε επίπεδο λειτουργίας;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, τις αλλαγές θα τις δούμε σταδιακά, θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να τις αναμένουμε, τόσο στη δομή των ασφαλιστικών προϊόντων όσο και στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών. Κατά τη γνώμη μου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα επανασχεδιάσουν τα ασφαλιστικά τους προγράμματα, θα διαφοροποιήσουν την προϊοντική σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους και θα προχωρήσουν σε αλλαγές ακόμη και στα business lines, τις διαδικασίες και τις εργασίες τους.

Εσείς είστε προετοιμασμένοι για τη Solvency II;

Μπορώ να πω ότι είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Για να είμαι ειλικρινής, σε αυτό συνέβαλε σημαντικά το γεγονός ότι ανήκουμε στον όμιλο της ERGO, ο οποίος με τη σειρά του ανήκει στη Munich Re, μία από τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο. Κατά συνέπεια, αρκετές από τις κατευθυντήριες γραμμές ήδη εφαρμόζονται στα πλαίσια του ομίλου. Έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη εργασία και σε τοπικό επίπεδο και, κατά συνέπεια, τόσο σε επίπεδο κεφαλαίων όσο και σε επίπεδο διαδικασιών έχουμε υλοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την προσαρμογή μας στο νέο κανονιστικό περιβάλλον.

Η τεχνολογία διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των εταιρειών. Εσείς έχετε υιοθετήσει εργαλεία που βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πελάτες και τους συνεργάτες σας;

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Έχουμε υιοθετήσει εργαλεία τόσο για την εξυπηρέτηση των συνεργατών μας όσο και για την καλύτερη ενημέρωση των πελατών μας. Στρατηγική μας επιδίωξη είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών βασιζόμενοι στο τρίπτυχο: διεύρυνση των καναλιών διανομής μας-συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών-αναβάθμιση των δυνατοτήτων των συνεργατών μας.

Πώς σκοπεύετε να διατηρήσετε τα μερίδιά σας στην αγορά και να διευρύνετε τις εργασίες σας;

Στόχος μας ήταν –και παραμένει– η διαρκώς καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας και η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, πάντα με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Παρακολουθούμε, λοιπόν, πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις των καταναλωτών και φροντίζουμε να τους παρέχουμε στοχευμένα προγράμματα, με πολύ προσιτό κόστος κτήσης συμβολαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δύο νέα μας προϊόντα, το Total Care Gold και το Total Care Silver, που καλύπτουν την παροχή δωρεάν συμβουλών σε ιδιώτες μέσω του εξειδικευμένου δικτύου συνεργαζόμενων δικηγόρων που διαθέτουμε σε τομείς για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν σχετικές καλύψεις. Ήρθαν, λοιπόν, για να κάνουν τις νομικές υπηρεσίες απλές και προσβάσιμες για όλους.

Θα ήθελα, βέβαια, να προσθέσω και τις στρατηγικές συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει με επιτυχία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, την Interamerican, τη Eurolife, την AXA, την ATE Ασφαλιστική, την Εθνική Ασφαλιστική και, φυσικά, την ERGO Hellas, συνεργασίες στρατηγικής σημασίας για εμάς. Μέσα από αυτές ενισχύεται η προσπάθειά μας για τη διάδοση του θεσμού της νομικής προστασίας και οι ασφαλισμένοι απολαμβάνουν ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με εχέγγυο την εμπειρία και την τεχνογνωσία μιας εξειδικευμένης ασφαλιστικής εταιρείας νομικής προστασίας. ●

Πηγή: Insurance & Reinsurance Outlook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*