Ε. Αθανασίου: 30 εκατ. ευρώ χάνει το δημόσιο από τα ανασφάλιστα

[starbox] Φορολογικό κενό ύψους 30 εκατ. ευρώ δημιουργείται στα έσοδα του δημοσίου από τα οχήματα που δεν έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι οι διαδικασίες τις οποίες ακολούθησε η πολιτεία μέχρι τώρα δεν ήταν επαρκείς για να οδηγήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξη της στο iw η κα Εύη Αθανασίου, Τεχνική Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων στη Eurolife ERB «το φαινόμενο μπορεί να περιορίστηκε, αλλά συνεχίζει να είναι εξαιρετικά σοβαρό, εφόσον κινδυνεύουν πολίτες και οργανισμοί». Από την πλευρά της η πολιτεία φαίνεται πως θα θέσει πλέον σε δημοσιονομική βάση το ζήτημα και θα προχωρήσει στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Ωστόσο και από την πλευρά της αγοράς γίνονται θετικές κινήσεις μέσω της εφαρμογής του Επικουρικού Κεφαλαίου. ¨οπως δηλώνει η κα Αθανασίου «διαπιστώθηκε, ότι από τις 100.000 αναζητήσεις που έγιναν στην πλατφόρμα, το 20% ήταν ανασφάλιστα οχήματα και 10% είχε μη σωστά καταχωρημένα στοιχεία από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες στο Κέντρο Πληροφοριών. Τις πρώτες ημέρες ενεργοποίησης της πλατφόρμας, τα ασφαλισμένα οχήματα αυξήθηκαν κατά 60.000».
Η κα Αθανασίου επίσης αναφέρεται:
– Το υπουργείο Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Εσόδων έχουν σε προτεραιότητα την έναρξη των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, μέσω του Τaxisnet
– Οι ζημιές που δηλώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 από ανασφάλιστα οχήματα ήταν μειωμένες κατά 12,81%

– Η πολιτική που εφαρμόζει η Eurolife στηρίζεται στην επιδίωξη για διατήρηση πελατών που έχουν συνεισφέρει στο καλό τεχνικό αποτέλεσμα και την ενίσχυση των νέων εργασιών σε segments με ιστορικά μη ζημιογόνους δείκτες

– Είναι επαρκείς οι μηχανισμοί στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των ανασφάλιστων οχημάτων;

To θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων, των οποίων ο αριθμός είχε υπερβεί το ένα εκατομμύριο, έχει απασχολήσει το κράτος τα τελευταία χρόνια, με διάφορους τρόπους, που όμως δεν έχουν αποδώσει ακόμη το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Συγκεκριμένα έχει εφαρμοστεί σύστημα με διασταυρώσεις μεταξύ Ασφαλιστικών Εταιριών και Υπουργείου Οικονομικών το οποίο είναι αποτελεσματικό στην περίπτωση των επιτόπιων ελέγχων της Τροχαίας. Όμως δεν έχει λειτουργήσει ακόμη η διαδικασία που προβλέπει αποστολή ενημερώσεων / ειδοποιήσεων στους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων.
Οι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν στη μείωση των ανασφάλιστων περίπου στις 600.000 αυτοκίνητα και δεκάδες χιλιάδες δίκυκλα. Το φαινόμενο μπορεί να περιορίστηκε, αλλά συνεχίζει να είναι εξαιρετικά σοβαρό, εφόσον κινδυνεύουν πολίτες και οργανισμοί. Σημειωτέον ότι το κράτος θα εισέπραττε επιπρόσθετα € 30 εκατ. από φορολογικά έσοδα στην περίπτωση που τα οχήματα αυτά ήταν ασφαλισμένα.
Τώρα φαίνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Εσόδων έχουν σε προτεραιότητα την έναρξη των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, μέσω του Τaxisnet, ώστε να εντοπιστούν και να ειδοποιηθούν οι κάτοχοι των ανασφάλιστων οχημάτων ή οχημάτων χωρίς τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Σύμφωνα με την νομοθεσία από τις διασταυρώσεις αυτές οι κάτοχοι των ανασφάλιστων θα κληθούν με ειδοποιήσεις έκτος από το να καταβάλουν πρόστιμα να προχωρήσουν και στην ασφάλιση του οχήματος τους.
Παράλληλα παρατηρείται το φαινόμενο, κάτοχοι αυτοκινήτων που δηλώνουν ότι έχουν καταβάλλει τα ασφάλιστρά τους, να μην εμφανίζονται ασφαλισμένοι στις διασταυρώσεις της Τροχαίας ή κατά τον έλεγχο στην πλατφόρμα του Κέντρου Πληροφοριών (www.hic.gr).
Σε αυτή την πλατφόρμα με την εισαγωγή Α.Φ.Μ. και πινακίδας αυτοκινήτου, μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται για το αν είναι ασφαλισμένος και σε ποια Εταιρία. Διαπιστώθηκε, ότι από τις 100.000 αναζητήσεις που έγιναν στην πλατφόρμα, το 20% ήταν ανασφάλιστα οχήματα και 10% είχε μη σωστά καταχωρημένα στοιχεία από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες στο Κέντρο Πληροφοριών. Τις πρώτες ημέρες ενεργοποίησης της πλατφόρμας, τα ασφαλισμένα οχήματα αυξήθηκαν κατά 60.000. Πολλοί από τους 60.000 είχαν ήδη καταβάλει τα ασφάλιστρα στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, αλλά δεν είχαν φτάσει ακόμη στην Ασφαλιστική Εταιρία.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι υπάρχει σημαντικός δρόμος να διανυθεί στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για την αντιμετώπιση των ανασφάλιστων οχημάτων. Το θετικό είναι ότι οι ζημιές που δηλώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2015 από ανασφάλιστα οχήματα ήταν μειωμένες κατά 12,81% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος το 2014, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

– Οι ασφαλισμένοι προσανατολίζονται στην υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη ή επιλέγουν και πρόσθετες καλύψεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια τους;

Οι ασφαλισμένοι όλο και περισσότερο φαίνεται να στρέφονται σε βασικά πακέτα καλύψεων. Το φαινόμενο έχει διογκωθεί λόγω και της οικονομικής κατάστασης.

– Η εικόνα του κλάδου είναι πτωτική. Συνολικά τους πρώτους τρεις μήνες του 2015 οι ασφαλίσεις που αφορούν στο αυτοκίνητο (αστικής ευθύνης και χερσαίων οχημάτων) μειώθηκαν κατά 19,4% (στοιχεία ΕΑΕΕ). Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να αντιστραφεί η πτώση;

Διανύοντας περίοδο οικονομικής ύφεσης, δεν είναι εύκολο να εξετάζουμε τρόπους αύξησης της παραγωγής του κλάδου Αυτοκινήτου. Παρόλα αυτά θα βοηθούσαν ιδιαιτέρως τα ακόλουθα:

• Άμεση, πιστή και συνεχής εφαρμογή των κρατικών ελέγχων για την ασφάλιση οχημάτων και επιβολή προστίμων σε ανασφάλιστους κατόχους
• Εφαρμογή εποπτικών ελέγχων σε εταιρείες χαμηλού ασφαλίστρου για την επάρκεια των αποθεμάτων τους
• Καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης και επισήμανση της αξίας της ασφάλισης
• Σύνδεση πώλησης προϊόντων κλάδου Αυτοκινήτου με προϊόντων άλλων κλάδων με παροχή συνολικά ελκυστικότερης τιμολόγησης

– Πως σκοπεύετε να αυξήσετε το μερίδιο σας; Μέσω ποιων καναλιών διάθεσης προωθείτε τα προγράμματα σας στην αγορά;

Η Eurolife προωθεί τα προγράμματα του κλάδου Αυτοκινήτων μέσω του δικτύου πρακτόρων καθώς και του δικτύου της Τράπεζας.

Η πολιτική της Εταιρίας στηρίζεται στην επιδίωξη για διατήρηση πελατών που έχουν συνεισφέρει στο καλό τεχνικό αποτέλεσμα και ενίσχυση των νέων εργασιών σε segments με ιστορικά μη ζημιογόνους δείκτες.

– Υπάρχουν εταιρείες που μειώνουν συνεχώς τα ασφάλιστρα στο αυτοκίνητο. Ποιες επιπτώσεις έχει η τιμολογιακή αυτή πολιτική στις εταιρείες και τους ασφαλισμένους;

• Αύξηση του δείκτη ζημιών και μείωση αποθεμάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αβεβαιότητας για υγιείς προοπτικές του κλάδου
• Πιθανή μη ανταπόκριση των Εταιριών στους ελέγχους του Επόπτη και στις απαιτήσεις του Solvency
• Μείωση των εσόδων των διαμεσολαβητών
• Δημιουργία λανθασμένης εντύπωσης στην πελάτη ότι τα προηγούμενα χρόνια τον «υπερχρέωναν» και απαξίωση του ασφαλιστικού προιόντος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*