Στα αζήτητα ασφάλειες και ασφαλιστική συνείδηση

Η καθίζηση στις πωλήσεις συμβολαίων προβληματίζει την αγορά.

Το «αυτοκίνητο» πηγαίνει στον αυτόματο πιλότο ενώ η Υγείας αποτελεί το μάννα εξ ουρανού καθώς εντάσσεται στα συμβόλαια με προοπτική τα οποία προς το παρόν αντιπροσωπεύουν την προσδοκία των εταιρειών.

Πράγματι οι καταναλωτές δεν κλείνουν την πόρτα στην ενημέρωσή τους. Εμφανίζονται ανοικτοί να ακούσουν τον ασφαλιστή, να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και λίγοι αγοράζουν ενώ οι περισσότεροι βλέπουν…

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα άλλα συμβόλαια όπως των αστικών ευθυνών, της περιουσίας, της ασφάλισης επιχείρησης, φυσικών καταστροφών, ατυχήματος ή θανάτου και πολλά άλλα χρήσιμα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Επίσης, μέχρι και το υποχρεωτικό θέμα της ασφάλισης των οχημάτων άρχισε να κάνει νερά.. και κάποιοι οδηγοί αρχίζουν να κυκλοφορούν ανασφάλιστοι. Οπότε και πέφτει και το κάστρο της υποχρεωτικότητας.

Όσο για τα επενδυτικά προϊόντα -καταφύγια- που αξιοποίησαν, όσοι διέθεταν κάποιο κομπόδεμα, πράγματι, ζητήθηκαν οπότε και έκαναν σωστά τη δουλειά τους χωρίς όμως να συνεισφέρουν στο ζητούμενο της ανόδου της ασφαλιστικής αγοράς.

Η μικρή αυτή περιήγηση, γνώριμη για τους ασφαλιστές, οι οποίοι γνωρίζουν ότι ο κορμός της ασφάλισης, τα προϊόντα αυτά, που δείχνουν ότι οι άνθρωποι σκέπτονται, μεριμνούν και αγοράζουν «ασφάλεια» μένει ακόμα στα αζήτητα μαζί με την αγέννητη ασφαλιστική συνείδηση.

Οι προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει, η τακτική δεν έχει επιτύχει και η ελληνική ασφαλιστική αγορά ακολουθεί ακόμα την παλιά συνταγή ανάπτυξης.

Εκείνη της εποχής που όλο και κάποιος αγόραζε ένα συμβόλαιο.. Σαφώς υπάρχουν και εξαιρέσεις ανθρώπων, και επαγγελματιών που με την δική τους αιρετική προσπάθεια και επιμονή φέρνουν το όποιο αποτέλεσμα. Όμως δεν αρκεί.

Εμφανώς επιβάλλονται αλλαγές….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*