Μαθήματα ασφάλισης ΧΙ: Γιατί η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχήματος είναι υποχρεωτική και σε τι αφορά;

Κάθε σύγχρονο και ευνομούμενο κράτος έχει ως προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων καθώς και τη διασφάλιση της αποκατάστασής τους. Για αυτό, εδώ και δεκαετίες, έχει καθιερωθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ο θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Έτσι, όλοι οι ασφαλισμένοι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούμε από κοινού με την καταβολή των ασφαλίστρων μας, να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία για τους συνανθρώπους μας που ενδέχεται σε κάποια χρονική στιγμή να πέσουν θύματα ενός τροχαίου ατυχήματος.

Με βάση την υποχρεωτική ασφάλιση, η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε τρίτους οι υπαίτιοι τροχαίων ατυχημάτων. Λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα της, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Αυτοκινήτου είναι η πιο διαδεδομένη ασφαλιστική κάλυψη στο καταναλωτικό κοινό.

Τι σημαίνει ο όρος «αστική ευθύνη»;

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.

Aπό το iknow-insurance.gr της ΕΑΕΕ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*