Αυξάνονται οι επαγγελματίες άλλων κλάδων που ασκούν και το επάγγελμα του διαμεσολαβητή  

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με τον αριθμό των επαγγελματιών στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, τις νομικές μορφές δραστηριοποίησης τους και τα εισοδήματα τους.

Συγκρίνοντας τα έτη 2019 και 2022 προκύπτει μεταξύ άλλων ότι τα τελευταία χρόνια,  οι επαγγελματίες άλλων κλάδων (λογιστές, μεσίτες ακινήτων κλπ) ασκούν παράλληλα το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 

Όπως προκύπτει και από τον πίνακα, αυξάνεται το ποσοστό αυτών των επαγγελματιών, ενώ αύξηση παρουσιάζει και το ποσοστό των εισοδημάτων τους από τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. 

Διαβάστε επίσης:

Μελέτη Ε.Ε.Α. για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*