Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

του Νίκου Γεωργόπουλου*

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους τυποποιώντας χρονοβόρες διαδικασίες, με παράλληλη απελευθέρωση χρόνου, που θα αφιερώσουν στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τους πελάτες τους και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες θα προσφέρουν διαφοροποίηση στην εξυπηρέτησή τους.

Σύμφωνα με εκθέσεις μεγάλων συμβουλευτικών εταιρειών, η τεχνητή νοημοσύνη και οι σχετικές τεχνολογίες θα φέρουν μεγάλες αλλαγές σε όλες τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. Όσες εταιρείες καταφέρουν την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης θα κερδίσουν έδαφος σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους που δεν θα το κάνουν.

Κάθε φορά που κάτι νέο έρχεται, προκαλείται ανησυχία για το τι μπορεί να αλλάξει. Έτσι και τώρα, ορισμένοι διαμεσολαβητές ανησυχούν ότι η τεχνολογία θα τους αντικαταστήσει, λόγω της αυξανόμενης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάληψη κινδύνων, τη διαχείριση ζημιών και την εξυπηρέτηση πελατών.

 

Οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και να εστιάσουν σε αυτές τις δραστηριότητες που δίνουν αξία στη σχέση με τον πελάτη τους και όχι απλά στη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής. Οι διαμεσολαβητές διαθέτουν γνώση των εταιρικών κλάδων, ικανότητα και εμπειρία να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορέσει να αναπαραγάγει τη στρατηγική τους σκέψη, τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες και την εξυπηρέτηση που προσφέρουν στην αναζήτηση λύσεων για λογαριασμό των πελατών τους. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσει όμως στη διαφοροποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν σε σχέση με τους διαμεσολαβητές που δεν τη χρησιμοποιούν.

Η τεχνητή νοημoσύνη θα γίνει ένας πολύτιμος συνεργάτης του διαμεσολαβητή

Η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει στους διαμεσολαβητές εταιρικών ασφαλίσεων πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα, εξορθολογίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες και βοηθά στην αυτοματοποίηση χρονοβόρων εργασιών. Με την υιοθέτηση τέτοιων εργαλείων και ψηφιακών πλατφορμών, οι διαμεσολαβητές μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την εξυπηρέτηση των πελατών τους και να μετριάσουν τον κίνδυνο λαθών και παραλείψεων. Με λίγα λόγια, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους διαμεσολαβητές να πετύχουν σε έναν κλάδο που μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη

Η πιο αποτελεσματική χρήση της AI στις ασφαλιστικές εταιρείες, σύμφωνα με έρευνα της PwC του 2021, είναι η παροχή θετικότερης εμπειρίας πελατών. Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στους διαμεσολαβητές να παρέχουν ταχύτερες και ακριβέστερες απαντήσεις στα ερωτήματα των πελατών. Επιπλέον, οι αναλύσεις με βάση την τεχνητή νοημοσύνη τούς βοηθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών τους, επιτρέποντάς τους να προσαρμόζουν ανάλογα υπηρεσίες τους.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει καλύτερη διαχείριση κινδύνων

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά επίσης τους διαμεσολαβητές να αξιολογούν και να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους, αναλύοντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων, και να εντοπίζουν μοτίβα και τάσεις που οι διαμεσολαβητές δεν είναι σε θέση να δουν, επιτρέποντας στους μεσίτες να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τους διαμεσολαβητές να εντοπίζουν πιθανή απάτη και άλλους κινδύνους, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή τους.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Τελικά, με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, οι διαμεσολαβητές αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ομοειδών τους που αργούν να υιοθετήσουν την τεχνολογία. Οι πελάτες αναμένουν ιδιαίτερα εξατομικευμένες εμπειρίες και οι διαμεσολαβητές που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές ταχύτερα και ευκολότερα και είναι σε καλύτερη θέση να προσελκύσουν και να διατηρήσουν πελάτες.

Επενδύουν οι διαμεσολαβητές στην τεχνητή νοημοσύνη;

Το ποσοστό των διαμεσολαβητών που επενδύουν σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης είναι ακόμη πολύ μικρό, αναμένεται όμως να αυξηθεί μέχρι το 2030. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται από την πληροφόρηση που της δίνουμε, από τη γνώση του τρόπου λειτουργίας της και από τις ερωτήσεις που κάνουμε. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε εταιρική λειτουργία πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους κανόνες που εκάστοτε ισχύουν και να συνοδεύεται από ανάλυση αντικτύπου.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης συνδέεται με την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ασφαλιστική αγορά. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να αντιληφθούν την πραγματική αξία από την υιοθέτησή της και να την αγκαλιάζουν ως εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της εξυπηρέτησης πελατών και της διαχείρισης κινδύνων, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η χρήση και ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί επένδυση στην εκπαίδευση των διαμεσολαβητών και στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών.

*Ο Νίκος Γεωργόπουλος είναι Digital Risk Insurance Broker της Cromar Insurance Brokers SA και Co-Founder The DPO Academy.

Από το περιοδικό BROKER’S TIME #76

brokerstime.gr

sema.gr