Ευκαιρίες, κίνδυνοι στην εποχή του Branding και Franchise

της Ελενας Ερμείδου

Γνωρίζετε τις νέες ευκαιρίες και τους νέους κινδύνους του Branding και του Franchise των ξενοδοχείων, καθώς και τις εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης Περιουσίας του κλάδου της Φιλοξενίας;

Υποθέτω, πώς όχι,αφού για πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Ελλάδα το 7ο Διεθνές Φόρουμ Φιλοξενίας 2024 στην Ελλάδα αύριο στις 10 Φεβρουαρίου και 11πμ, στο πλαίσιο της διεθνούς κύρους έκθεση της HORECA 2024 στο Metropolitan Expo.

Το συνέδριο έχει με θέματα «Greek Hotels … The Day After» περιλαμβάνει δύο θεματικές συζητήσεις. :1η Θεματική, «Ευκαιρίες και Κίνδυνοι στην Εποχή των Branding, Management και Franchising και 2η Θεματική: «Αλλαγή Γενιάς και Διαχείρισης Περιουσίας».

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θέματα διαχείρισης περιουσίας ξενοδόχων

Και οι δύο θεματικές  ενδιαφέρουν και την ασφαλιστική αγορά, καθώς ο τουρισμός δεν είναι μόνο μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και των ασφαλιστικών που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτό.  Θα πρέπει, ωστόσο να τονιστεί ότι η συζήτηση πάνω στα θέματα διαχείρισης περιουσίας ξενοδοχείων ανοίγεται για πρώτη φορά προς το ελληνικό επιχειρείν.

Μία ματιά στην συμβολή του τουρισμού

Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι πολύ μεγάλη σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Η άμεση οικονομική συνεισφορά του τουρισμού το 2022 αντιστοιχεί στο 11,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά του, αντιστοιχεί μεταξύ 25,3% έως 30,5%. Από κάθε  1,0 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας δημιουργείται επιπλέον  1,2 έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Συνεπώς, για κάθε  1,0 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά  2,2 έως  2,65 ευρώ  στην οικονομία. Η τουριστική δραστηριότητα παρέμεινε κατά κύριο λόγο εξαγωγική με το 84,2% των εισπράξεων του τουρισμού να προέρχονται από τον εισερχόμενο τουρισμό.

Η τουριστική δραστηριότητα συνέβαλε στην κάλυψη του 45,7% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ισούνται με το 49,9% των εισπράξεων από τις εξαγωγές της χώρας, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.

Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισερχόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων ισούται με το 56,3% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*