Πού επενδύουν τα επαγγελματικά ταμεία τα κεφάλαιά τους

του Νίκου Κωτσικόπουλου

Σε μερίδια αμοιβαίων της ευρωζώνης είναι η μεγαλύτερη τοποθέτηση των κεφαλαίων των επαγγελματικών ταμείων με 21,9% του ενεργητικού τους, ακολουθούμενη από τοποθετήσεις σε ομόλογα της ευρωζώνης με ποσοστό 18,3%, ενώ έπονται τα ελληνικά ομόλογα με 14%. 

 Το ποσοστό των καταθέσεων των επαγγελματικών ταμείων αυξήθηκε και είναι πλέον το 15,6% του ενεργητικού τους, ενώ το ίδιο το ενεργητικό αυξήθηκε επίσης σε 1,777 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 1,591 δισ. ευρώ τον Ιούνιο φέτος (+1,43%). 

Βεβαίως, η μεγάλη αύξηση του ενεργητικού των Ταμείων ήρθε τα προηγούμενα τρίμηνα, αφού πέρσι τον Σεπτέμβριο το σύνολο του ενεργητικού ήταν στα 1,591 δισ. ευρώ και μέσα στο δωδεκάμηνο μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2021 αυξήθηκε κατά 11,69%. 

Τα στοιχεία για τα Επαγγελματικά Ταμεία δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος και δείχνουν τα εξής:

  • Οι μεγαλύτερες θέσεις των Ταμείων είναι σε σταθερούς τίτλους 40,3%.
  • Τοποθετούν σε τίτλους του εσωτερικού 14% του ενεργητικού τους, εκ των οποίων το 10% σε τίτλους του Δημοσίου.
  • Σε ομόλογα της ευρωζώνης τοποθετούν το 18,3% του ενεργητικού τους, εκ των οποίων το 15,3% σε κρατικούς τίτλους.
  • Επενδύουν συνολικά 16% του ενεργητικού τους σε μετοχές. Στο 4,1% φθάνουν οι επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές, στο 4,8% σε μετοχές στην ευρωζώνη και 7,1% σε μετοχές σε άλλες χώρες, πιθανότατα στις ΗΠΑ, τουλάχιστον για μεγάλο τμήμα αυτών.
  • Οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων αυξήθηκαν σε 278 εκατ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2021, έναντι 236 εκατ. ευρώ (+17,8%) το προηγούμενο τρίμηνο και 242 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2020.
  • Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 716 εκατ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2021 έναντι 730 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 737 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 40,3% έναντι 41,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 46,3% το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε 453 εκατ. ευρώ από 435 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 354 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 25,5% από 24,8% το προηγούμενο τρίμηνο και 22,3% το τρίτο τρίμηνο του 2020.

 Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και άλλα μέσα κυριότητας μειώθηκε σε 285 εκατ. ευρώ από 302 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και 214 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2020 και το ποσοστό τους επί του συνόλου μειώθηκε σε 16% από 17,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 13,5% το τρίτο τρίμηνο του 2020.

*από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*