ΤΕΑ στην Ευρώπη και την Ελλάδα, οι αλλαγές

της Ελενας Ερμείδου

Εβδομήντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες απαριθμούν τα μέλη των Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων στην Ευρώπη, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να φτάνουν τα 2,34 τρισεκατομμύρια,  σύμφωνα με τα στατιστικά που εξέδωσε η EIOPA για το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Τα περισσότερα κεφάλαια είναι επενδεδυμένα σε funds, ομόλογα κρατών, εταιρικά ομόλογα και μετοχές.

Στην Ευρώπη τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης εποπτεύονται από Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για την Ιδιωτική Ασφάλιση και τις Επαγγελματικές Συντάξεις, EIOPA ενώ στην Ελλάδα  η εποπτεία των ΤΕΑ ασκείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη Δ/νση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης. Επίσης συναρμόδια για την εποπτεία και των έλεγχο των ΤΕΑ έχει οριστεί η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Και, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αρμόδια για την εποπτεία και έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας, όπως ισχύει, ιδιαίτερα δε για την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων επενδύσεων, την τήρηση των κανονισμών επενδύσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) και τον ορισμό θεματοφύλακα ή/και εταιρείας διαχείρισης εφόσον το T.E.A. δεν διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του. Ωστόσο, το καθεστώς εποπτείας των ΤΕΑ σύντομα θα αλλάξει και θα μεταβεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και το καθεστώς φορολόγησης τους.

Το καθεστώς φορολόγησης

To παρόν καθεστώς φορολόγησης των ΤΕΑ θα διαφοροποιηθεί. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει κλιμακωτή φορολόγηση των εφάπαξ και των περιοδικά καταβαλλόμενων παροχών των ΤΕΑ ανάλογα με τα χρόνια. Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου σύμφωνα με το ΕΕΑ είναι: Η απλοποίηση διαδικασιών σύστασης ΤΕΑ και η χρήση πρότυπου καταστατικού. Η διευκόλυνση ίδρυσης πολυεργοδοτικών ΤΕΑ από περισσότερες επιχειρήσεις, ακόμα και χωρίς να έχουν κλαδική συνάφεια. Η θέσπιση ενιαίων κανόνων χρηστής διακυβέρνησης. Η ενίσχυση της εποπτείας των ΤΕΑ, με μεταφορά της στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντί του ισχύοντος τριμερούς σχήματος (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή). Η παροχή κινήτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική συμπληρωματική σύνταξη.

Χαμηλές πτήσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα λειτουργούν 28 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που έχουν συσταθεί κατά κύριο λόγο από εργοδότες-μεγάλες επιχειρήσεις. Η χώρα μας βρίσκεται σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μόλις περίπου 50.000 ασφαλισμένους και 300 εκατ. ευρώ κεφάλαια διαχείρισης.