Η Interamerican διοργάνωσε το «Achmea Finance Days 2023» στην Αθήνα

Η Interamerican διοργάνωσε φέτος στην Αθήνα, την ετήσια συνάντηση των στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών του ολλανδικού Ομίλου Achmea, («Achmea Finance Days 2023»), του οποίου αποτελεί μέλος. Το Achmea Finance Days πραγματοποιήθηκαν από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2023, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, με συμμετέχοντες 35 στελέχη από τα finance departments των εταιριών του ολλανδικού Ομίλου σε διεθνές επίπεδο.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των στελεχών, η επικέντρωση σε θέματα που έχουν υψηλή προτεραιότητα για το χώρο του finance, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και η ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται σε τομείς όπου οι εξελίξεις (πχ ΑΙ) δημιουργούν ένα νέο δυναμικό περιβάλλον με πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες. 

Διακεκριμένοι keynote speakers, τόσο από τον κλάδο της Οικονομίας, όσο και της Τεχνολογίας, καθώς και στελέχη των Εταιριών του Ομίλου μέσω των παρουσιάσεων τους κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η επίδραση του Generative AI και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον ασφαλιστικό χώρο, έως και θέματα που αφορούν τον τρόπο αποτελεσματικής λειτουργίας των τμημάτων Finance σήμερα και στο μέλλον

Η ατζέντα του τριημέρου, περιλάμβανε για όλους τους συμμετέχοντες, εκτός των business days, και ένα πολιτιστικό πρόγραμμα ξενάγησης στον χώρο της Ακρόπολης και στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας 

Ο κος Rene Scholten, CFO της Interamerican ανέφερε: «Στην φετινή διοργάνωση Achmea Finance Days που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, οι επαγγελματίες των οικονομικών υπηρεσιών από τις εταιρίες μέλη του ολλανδικού Ομίλου Achmea, επισκέφθηκαν την Interamerican και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν για τις πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς των data analytics, του AI, των robotics, καθώς και του επανασχεδιασμού των μοντέλων αποτελεσματικής επιχειρησιακής λειτουργίας του Finance στο σημερινό περιβάλλον».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*