Γ. Τζέης: 1 στους 4 ασφαλίζει τις πιστώσεις του για ευκολότερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα

Ένας στους τέσσερις ασφαλισμένους συνάπτει ασφαλιστήριο Πιστώσεων, όχι μόνο από φόβο ότι δεν θα εισπράξει τις πιστώσεις του, αλλά προκειμένου να εξασφαλίσει ευκολότερη χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα, προς ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και εν γένει της ρευστότητάς του.

Το ανωτέρω τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius Greece & Romania, Γεράσιμος Τζέης, μιλώντας, προ ημερών, στο 16ο Συνέδριο Credit Risk Management της ICAP CRIF, για να συμπληρώσει ότι οι ασφαλίσεις πιστώσεων αναπτύσσονται προοδευτικά, σε μια περίοδο έντονης αύξησης των επισφαλειών (2022 +9%, 2023 +34%, 2024 +19%), των επιτοκίων, των τιμών ενέργειας και των πτωχεύσεων, αλλά και έντασης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που ανατρέπουν βίαια πολλές από τις σταθερές των οικονομιών.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, η προσαρμογή των οργανισμών στα ESG κριτήρια, που πλέον δεν αποτελούν μια «nice to have» συνθήκη, αλλά μια «must have» προϋπόθεση, επίσης στρέφει το κοινό των επιχειρήσεων προς τις ασφαλίσεις πιστώσεων.

Σχολιάζοντας ειδικότερα για το ζήτημα της ρευστότητας, σημείωσε ότι μέσω της ασφάλισης πιστώσεων, ασφαλιστικές εταιρείες και τραπεζικοί όμιλοι συμπράττουν προς όφελος της αγοράς, καθότι για τις τράπεζες είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουν ότι το χορηγούμενο κεφάλαιο κίνησης προς τους πελάτες τους είναι εξασφαλισμένο μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για να διευκρινίσει αμέσως μετά ότι οι εξασφαλίσεις που προσφέρει ειδικότερα η Atradius είναι ένα «Α ratedcollateral».

Αναφερόμενος γενικότερα στα οφέλη της ασφάλισης πιστώσεων υπογράμμισε, ότι οι σχετικές καλύψεις δεν αποτελούν απλά ένα προϊόν, αλλά ένα εργαλείο προστασίας των επιχειρήσεων από αφερέγγυους οφειλέτες, με τον όμιλο Atradius να διαθέτει οικονομικά στοιχεία για πάνω από 200 εκατομμύρια επιχειρήσεις ανά τον κόσμο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα να προβαίνει σε επικαιροποιήσεις των αξιόχρεών τους, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τελευταία και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η ασφάλιση πιστώσεων προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης, με μειωμένο ρίσκο, καθιστώντας τις επιχειρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές, έχοντας ουσιαστικά εξασφαλισμένα πιστωτικά όρια, με δυνατότητα αποζημίωσης επισφαλών συναλλαγών μέχρι και στο 90% αυτών και τη δέσμευση της Atradius για καταβολή της αποζημίωσης το αργότερο σε έξι μήνες από την αρχική ημερομηνία πληρωμής» πρόσθεσε ο κ. Γεράσιμος Τζέης, για να διευκρινίσει ότι σε κάθε αφερέγγυα συναλλαγή υποχρέωση της Atradius είναι να «κυνηγήσει» τον οφειλέτη και να θέσει σε γνώση του ασφαλισμένου την ημερομηνία στην οποία θα πάρει τα χρήματά του.

 Τέλος, σε άλλο σημείο των τοποθετήσεών του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius διευκρίνισε ότι όποια επιχείρηση ασφαλίζει τις πιστώσεις της, περιορίζει τις πιθανές επισφάλειες, ελαχιστοποιώντας το ενδεχόμενο κατάρρευσής της από τον βασικότερο κίνδυνο, που δεν είναι άλλος από την έλλειψη ρευστότητας.

Ο Όμιλος Atradius με εμπειρία άνω των 90 ετών στην ασφάλιση των πιστώσεων, είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως, παρέχοντας, μέσω των 160 γραφείων που διαθέτει σε περισσότερες από 50 χώρες, προϊόντα και υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων και Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Το Ελληνικό υποκατάστημα της Atradius ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1998 και παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων, στοχεύοντας στη μείωση της έκθεσης των Ασφαλισμένων έναντι του κινδύνου της μη πληρωμής από τους αγοραστές τους.

Αυτή η δημοσίευση παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται ως επενδυτική συμβουλή, νομική συμβουλή ή ως σύσταση ως προς συγκεκριμένες συναλλαγές, επενδύσεις ή στρατηγικές σε οποιονδήποτε αναγνώστη. Οι αναγνώστες πρέπει να λαμβάνουν τις δικές τους ανεξάρτητες αποφάσεις, εμπορικές ή άλλες, σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες. Παρότι καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση έχουν ληφθεί από αξιόπιστες πηγές, η Atradius δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη δημοσίευση παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση πληρότητας, ακρίβειας, επικαιρότητας των ίδιων ή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη χρήση τους, και χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Σε καμία περίπτωση, η Atradius, οι σχετικές συμπράξεις ή οι εταιρίες της ή οι εταίροι, οι συνεργάτες, οι εκπρόσωποι  ή οι υπάλληλοί τους, δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι υμών ή οποιουδήποτε άλλου για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια λαμβάνεται βάσει των πληροφοριών αυτής της δημοσίευσης ή για οποιαδήποτε απώλεια ευκαιρίας, απώλεια κέρδους, απώλεια παραγωγής, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας ή έμμεσες ή θετικές ή αποθετικές ζημίες, ειδικές ή παρόμοιες ζημίες οποιουδήποτε είδους, ακόμη και αν έχετε/έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή ζημιών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*