Εξετάσεις πιστοποίησης ασφαλιστών 25 και 26 Νοεμβρίου 2023

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεωνΑσφαλιστικού Πράκτορα, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στην Αθήνα.

Αιτήσεις συμμετοχής:

https://forms.bankofgreece.gr/ExamAP.aspx

Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεωνΜεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Αιτήσεις συμμετοχής:

https://forms.bankofgreece.gr/ExamMAA.aspx

Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεωνΕπενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, όπως ισχύει, θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα.

Αιτήσεις συμμετοχής:

https://forms.bankofgreece.gr/ExamEPA.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*