Ην. Βασίλειο: Eιδικό καθεστώς για την κατάρρευση ασφαλιστικών. Τι προβλέπεται για τα Lloyd’s

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα ξεκινήσει τις εργασίες για τη θέσπιση νέων κανόνων ειδικά σχεδιασμένων για να αποτρέψει την αποτυχία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, έπειτα από την ενδεχόμενη κατάρρευση μιας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας.

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ήδη θεσπίσει κανόνες για την αντιμετώπιση των προβληματικών τραπεζών μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Ωστόσο, στη Βρετανία δεν υπάρχει προς το παρόν ειδικά προσαρμοσμένο καθεστώς για την αντιμετώπιση αστοχιών στον ασφαλιστικό κλάδο της χώρας, ο οποίος είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος στον κόσμο.

Το υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η ικανότητα της Τράπεζας της Αγγλίας να συναλλάσσεται με τη θυγατρική της Silicon Valley Bank στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος, έδειξε πώς συγκεκριμένοι κανόνες εξυγίανσης θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης του δικού της συνόλου κανόνων για τον χειρισμό ενδεχόμενης κατάρρευσης ασφαλιστικών εταιρειών.

Στη Βρετανία, η ενδεχόμενη χρεοκοπία ασφαλιστικών εταιρειών υπόκειται ρος ώρας σε τροποποιημένες συμφωνίες αφερεγγυότητας εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικές για έναν κλάδο με περιουσιακά στοιχεία 2,7 τρισεκατομμυρίων λιρών (3,45 τρισεκατομμύρια δολάρια).

«Η εισαγωγή ενός καθεστώτος εξυγίανσης ασφαλιστικών εταιρειών θα διασφάλιζε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή των διεθνών προτύπων», ανέφερε η κυβέρνηση, προσθέτοντας ότι τα υποκαταστήματα ξένων ασφαλιστών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Γιβραλτάρ, θα πρέπει επίσης να υπάγονται στους νέους κανόνες.

Το υπουργείο είπε ότι εξέτασε εάν η ασφαλιστική αγορά Lloyd’s του Λονδίνου θα έπρεπε επίσης να ενταχθεί στο νέο καθεστώς, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει, δεδομένου ότι η αγορά πρέπει ήδη να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς εκκαθάρισης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν και ότι υπήρχε ανάγκη να αποφευχθούν οι επικαλύψεις.