Ποια ασφαλιστική βρίσκεται στα top 100 brands με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως

Η εμπορική αξία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των άυλων περιουσιακών στοιχείων οποιασδήποτε εταιρείας.

Αυτού του είδους τα περιουσιακά στοιχεία, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι επωνυμία, έχουν αυξανόμενη επιρροή στη συνολική αξία μιας εταιρείας. Μια ανάλυση του 2020 διαπίστωσε ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούσαν το 90% της αγοραίας αξίας του S&P 500, σημειώνοντας αύξηση 22 ποσοστιαίων μονάδων από το 1995.

Το γράφημα δείχνει τα 100 πιο πολύτιμα brands παγκοσμίως για το 2023, με βάση μια ετήσια κατάταξη από το Brand Finance.

 

Η Allianz συναντάται πολύ ψηλά στη λίστα, στην 24η θέση παγκοσμίως.