Αυξημένη παραγωγή το α’ τετράμηνο, στο +10,2% οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Θετικά κινήθηκε η ασφαλιστική αγορά σε όλους τους κύριους κλάδους το α΄τετράμηνο του 2023, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έρευνας της ΕΑΕΕ, από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου – Απριλίου 2023 των επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το 2022 προκύπτει ότι το σύνολο της παραγωγής ασφαλίσεων αυξήθηκε κατά 8,5%, με τις ασφάλειες Ζωής να διαμορφώνονται στο +6,7% και τις ασφάλειες κατά Ζημιών στο +10,2%.

Δείτε τον σχετικό πίνακα:

Πίνακας 1: Συνολική Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 (ποσά σε €)

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2023 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2022:

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2022 – Απριλίου 2023, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη παρακάτω:

paragogi_asfalistron_ian-apr_2023