Π. Βασιλόπουλος: Η Generali έτοιμη να ηγηθεί των αλλαγών και να συμμετάσχει στις εξελίξεις

Πάγιος στόχος των ανθρώπων της Generali είναι να οδηγήσουν την εταιρεία στην κορυφή, όπως τονίζει ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Chief Insurance Officer της Generali, υπογραμμίζοντας πως αυτό σημαίνει ανοιχτή επικοινωνία με τους ασφαλισμένους, συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών και σχεδιασμός νέων, καινοτόμων και προσωποποιημένων ασφαλιστικών λύσεων. Αναφερόμενος στις προσδοκίες για το 2023, τονίζει ότι η Generali επιδιώκει την προστασία της φερεγγυότητας και πως, ως παγκόσμιος ασφαλιστικός οργανισμός, είναι έτοιμη να ηγηθεί της αλλαγής αυτής στον κλάδο και να συμμετάσχει ενεργά στις εξελίξεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

στην Έλενα Ερμείδου

iw? Ποια είναι η  παρακαταθήκη που άφησε το 2022 στην ασφαλιστική αγορά; Τι έγινε το 2022 και ποιος ήταν ο αντίκτυπος στις εργασίες σας; 

απ. Το 2022 υπήρξε η χρονιά κατά την οποία η ασφαλιστική αγορά συνέχισε να επιδεικνύει την ανθεκτικότητά της. Προηγήθηκε η περίοδος της πανδημίας, στη διάρκεια της οποίας ο κλάδος δοκιμάστηκε σφοδρότατα, για να ακολουθήσουν οι συνέπειες των πρόσφατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ασφαλώς, ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική αλυσίδα και η συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση έχει, με τη σειρά της, επιφέρει μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις στις οικονομίες των κρατών, επιβαρύνοντας κατ’ επέκταση τα ιδιωτικά εισοδήματα. 

Από την πλευρά μας, ως ένας παγκόσμιος και υπεύθυνος οργανισμός, καταβάλλουμε συνεχώς σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να απορροφήσουμε αυτές τις μεταβολές και να ανταποκριθούμε στις δυνατότητες των ασφαλισμένων μας.

iw? Ποια θέματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα σας το 2023;

απ. Πάγιος στόχος των ανθρώπων της Generali είναι να οδηγήσουμε την εταιρεία μας στην κορυφή. Αυτό σημαίνει ανοιχτή επικοινωνία με τους ασφαλισμένους μας, συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών μας και σχεδιασμός νέων καινοτόμων και προσωποποιημένων ασφαλιστικών λύσεων. 

Εξίσου σημαντική είναι και η επένδυση στους ανθρώπους και τα φυσικά μας δίκτυα μέσα από σύγχρονα προγράμματα επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης. Προσφέροντάς τους όλα τα εργαλεία, στοχεύουμε στη δημιουργία δυναμικών στελεχών που θα διαμορφώσουν την ασφαλιστική αγορά του «αύριο». 

Σε εταιρικό επίπεδο, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μετάβαση στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή αλλιώς IFRS 17, το οποίο εισάγει την απαίτηση για αναλυτικότατη πληροφόρηση όλων των ασφαλιστήριων συμβολαίων, ενώ αντίστοιχα ικανοποιητικά οδεύει προς ολοκλήρωση και το integration του οργανισμού μας, που ξεκίνησε μετά την εξαγορά του 2021. Τέλος, προχωρούμε με συγκεκριμένο σχεδιασμό στην ενσωμάτωση των κανόνων ESG, αναζητώντας τις σωστές αναλογίες, που θα αποδώσουν τα βέλτιστα κατά την εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων.

iw? Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το 2023;

απ. Επιδιώκοντας την προστασία της φερεγγυότητας του οργανισμού μας, καθώς βρισκόμαστε προ πολλαπλών διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων στη χώρα μας, ακολουθούμε τη στρατηγική της συνετής διαχείρισης των πόρων μας σε κάθε επίπεδο. Το σκεπτικό μας βασίζεται στη συλλογιστική ότι, παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία αναμένεται να αποδώσει εξαιρετικά καλά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα χρειαστεί να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς η πίεση από την αύξηση του πληθωρισμού και την άνοδο των επιτοκίων είναι υπαρκτή και δεν δείχνει, προς το παρόν, σημάδια αποκλιμάκωσης. Επιπροσθέτως, οι κλιματικοί παράγοντες που προκαλούν, συχνότερα από ποτέ, σφοδρά καιρικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα, με σοβαρές επιπτώσεις στην περιουσία, κυρίως, των πολιτών, πιθανότατα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τρέχουσα και μελλοντική χρηματοοικονομική απόδοση του κλάδου. 

Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο δυναμικών μεταβολών και, όπως διαφαίνεται, θα υπάρξουν και νέες ανακατατάξεις, λόγω της αύξησης του κόστους της λειτουργίας και της ανάγκης συμμόρφωσης των μικρού μεγέθους οργανισμών με τα νέα ESG πρότυπα.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια ασφαλιστική αγορά, που βρίσκεται σε μια περίοδο δυναμικών μεταβολών, όπως διαφαίνεται, θα υπάρξουν και νέες ανακατατάξεις, λόγω της αύξησης του κόστους της λειτουργίας και της ανάγκης συμμόρφωσης των μικρού μεγέθους οργανισμών με τα νέα ESG πρότυπα. 

Πέραν των όσων σημειώνονται παραπάνω, ο ασφαλιστικός τομέας, που στέκεται αρωγός των ελληνικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών –τόσο για την υλοποίηση των σχεδίων τους όσο και για την αντιμετώπιση έκτακτων δυσκολιών–, παρά τις προκλήσεις θα αντιμετωπίσει ως πυλώνας του χρηματοοικονομικού συστήματος, έχει μια μεγάλη ευκαιρία στο προσεχές διάστημα: να επενδύσει στον σχεδιασμό των κινήσεων εκείνων που θα του επιτρέψουν, στη συνέχεια, αφενός να αυξήσει τη διείσδυσή του στην αγορά, αφετέρου να αυξήσει την παραγωγικότητά του. 

Η αλλαγή της αντίληψης γύρω από την έννοια της ασφάλισης ήταν το αποτέλεσμα των πρόσφατων, πρωτοφανών για τη γενιά αυτή, γεγονότων και των αντίστοιχων κρίσεων που αυτές δημιούργησαν σε υγειονομικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδείχτηκε η αξία της ενεργού ασφάλισης ως το μοναδικό προστατευτικό πλαισίωμα της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, δημιουργώντας την ιδανικότερη συνθήκη για εμπέδωση της απόκτησής της ως επένδυση για τον προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό σχεδιασμό κάθε πολίτη. 

Η Generali, ως ένας παγκόσμιος ασφαλιστικός οργανισμός, είναι έτοιμη να ηγηθεί της αλλαγής αυτής στον κλάδο και να συμμετάσχει ενεργά στις εξελίξεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*