Έτος ισχυρής κερδοφορίας το 2022 για τον Όμιλο EUROHOLD

Η Eurohold Bulgaria AD, κορυφαίος ενεργειακός και χρηματοοικονομικός όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ολοκληρώνοντας ένα ακόμη ισχυρό οικονομικό έτος.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η Eurohold Bulgaria κατέγραψε ετήσια αύξηση εσόδων 77% στα 3,2 δισ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσε άνοδο 52% στα 146 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 34,9 εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 8,8%.  

Τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 77% στα 3,2 δισ. ευρώ το 2022

Η μεγαλύτερη συνεισφορά στα αποτελέσματα προήλθε από τον ενεργειακό κλάδο όπου δραστηριοποιείται η θυγατρική εταιρεία Electrohold. Συγκεκριμένα, από τις ενεργειακές δραστηριότητες προήλθαν περισσότερα από τα μισά συνολικά έσοδα, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή τους στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου. Σημειώνεται ότι το τρέχον έτος είναι το πρώτο κατά το οποίο η Eurohold ενοποιεί πλήρως τα αποτελέσματα της Electrohold στις οικονομικές καταστάσεις της μετά την εξαγορά των βουλγαρικών θυγατρικών του τσεχικού ενεργειακού ομίλου CEZ τον Ιούλιο του 2021. 

Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες της Eurohold, οι οποίες διεξάγονται από τον όμιλο Euroins Insurance Group AD (EIG), εξακολουθούν να αναπτύσσονται με σταθερούς ρυθμούς χάρη στην επιτυχή δραστηριότητα όλων των παραρτημάτων του Ομίλου. Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της EIG αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση στα 854 εκατ. ευρώ περίπου. 

Η Euroins Romania, η μεγαλύτερη θυγατρική εταιρεία του ομίλου EIG, κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους 31,8 εκατ. ευρώ για το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τους τελευταίους μήνες, η διοίκηση του Ομίλου έλαβε καθοριστικά μέτρα με στόχο την εξασφάλιση ακόμη μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής σταθερότητας για τη θυγατρική της Ρουμανίας. Η Euroins Romania υπέγραψε νέα σύμβαση αντασφαλίσεως με την EIG Re EAD, μέρος της EIG. Η σύμβαση καλύπτει πλήρως το ύψος των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως της ρουμανικής θυγατρικής και διασφαλίζει ότι ένα σημαντικό μέρος (87%) του κινδύνου που απορρέει από το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μεταφέρεται εκτός της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, ο κίνδυνος μετακυλίεται επίσης σε κορυφαίους Ευρωπαίους αντασφαλιστές.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 52% στα 146 εκατ. ευρώ

Επιπρόσθετα, το 2022 οι μέτοχοι κάλυψαν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής εταιρείας κατά 20,3 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Euroins Romania συνέχισε τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου. Το προηγούμενο έτος, το μερίδιο αγοράς της Εταιρείας στον τομέα της ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (MTPL) υποχώρησε κατά 15% στα επίπεδα του 28% περίπου βάσει του αριθμού των ασφαλιστήριων συμβολαίων που εξέδωσε η Εταιρεία και των οχημάτων που καταχωρίστηκαν στη χώρα.

Σε σύγκριση με τον αριθμό των ασφαλιστήριων συμβολαίων που ήταν ενεργά στα τέλη του 2022, το μερίδιο είναι ακόμη χαμηλότερο (27,68%). Η Διοίκηση προσδοκά ότι, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, το μερίδιο αγοράς της Euroins Romania θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 25% ώστε να είναι συγκρίσιμο με τους δύο άμεσους ανταγωνιστές της Εταιρείας στον κλάδο. Παράλληλα, ο όγκος των ασφαλίστρων που προέρχεται από τομείς πέραν της ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων αυξάνεται διαρκώς με αποτέλεσμα το περασμένο έτος να διπλασιαστεί.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Όμιλος EIG προχώρησε στην πώληση των δραστηριοτήτων του στη Λευκορωσία και τη Ρωσία, ενώ διατήρησε τη συμμετοχή της στις εταιρείες της Γεωργίας και της Ουκρανίας. Στην Ουκρανία, τα δύο τοπικά παραρτήματα του Ομίλου συνεχίζουν τη λειτουργία τους έχοντας προσαρμόσει τη δραστηριότητά τους στις συνθήκες του πολέμου.

Ο Kiril Boshov, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurohold, δήλωσε σχετικά: «Ολοκληρώνουμε ένα έτος γεμάτο προκλήσεις τις οποίες δεν είχαμε καν φανταστεί. Αισθάνομαι ειλικρινή ικανοποίηση που κατορθώσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στους δύο βασικούς τομείς της δραστηριότητάς μας -την Ενέργεια και τις Ασφάλειες. Το προηγούμενο έτος ο ενεργειακός κλάδος βρέθηκε αντιμέτωπος με τεράστιες προκλήσεις, ωστόσο, κατορθώσαμε μετατρέψουμε τις κρίσεις σε ευκαιρίες και το ίδιο πιστεύω και για το τρέχον έτος. Κατορθώσαμε να διατηρήσουμε σε λειτουργία τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες μας στην Ουκρανία, φροντίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπους μας εκεί. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες μας διαθέτουν επαρκή κεφαλαιοποίηση. Αυτό ισχύει και για τη θυγατρική μας στη Ρουμανία όπου έχουμε λάβει πρόσθετα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ακόμη υψηλότερη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Με τις επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ που έχουμε πραγματοποιήσει στη Euroins Romania τα τελευταία χρόνια μέσω εξαγορών και αυξήσεων κεφαλαίου, καθώς και με τη σημαντική στήριξη που παρείχαμε στην Εταιρεία τα τελευταία δύσκολα έτη για την ασφαλιστική αγορά στη χώρα, επιβεβαιώνουμε την ξεκάθαρη και ακλόνητη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη της εταιρείας και την εξυπηρέτηση των εκατομμυρίων πελατών μας».

Τα έσοδα από τον ενεργειακό κλάδο τριπλασιάστηκαν στα 1,83 δισ. ευρώ

Τον Ιούνιο 2022 η Eurohold πούλησε τη δραστηριότητα οχημάτων και leasing, γεγονός που σημαίνει ότι τα αντίστοιχα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνονται πλέον στις ενοποιημένες καταστάσεις. Η  Eurohold διατήρησε τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητές της συγκεντρωμένες στην Euro-Finance AD και σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με άλλους τομείς, οι οποίες ελαφρώς ενισχύθηκαν καταγράφοντας επίσης κέρδη.

Ενοποιημένα αποτελέσματα Eurohold για 2022 σε EUR

Έσοδα EBITDA Καθαρό κέρδος
Τμήματα 12М.2022 12М.2021 Change 12М.2022 12М.2021 Change 12М.2022 12М.2021 Change
000’ЕUR 000’ЕUR % 000’ЕUR 000’ЕUR % 000’ЕUR 000’ЕUR %
Ενέργεια 1,827,140 617,966 195.7% 124,852 48,085 159.7% 29,022 9,085 219.5%
Ασφάλιση 1,386,216 1,198,467 15.7% 35,357 50,687 -30.2% 28,312 40,485 -30.1%
-μεικτό εγγεγραμμένο ασφάλιστρο 854,177 689,081 24.0%
Χρηματοδοτικές-επενδυτικές πράξεις 6,167 6,147 0.3% 885 1,317 -32.8% 666 1,072 -37.9%
Σύνολο θυγατρικών 3,219,523 1,822,580 76.6% 161,093 100,088 61.0% 58,001 50,642 14.5%
Μητρική εταιρεία 1,997 852 134.5% -14,275 -48,952 -70.8% -28,623 -59,382 -51.8%
Σύνολο χωρίς αποβολές 3,221,520 1,823,431 76.7% 146,818 51,137 187.1% 29,378 -8,740
Ενδοομιλικές αποσβέσεις -6,343 -2,674 -914 45,175 -1,153 44,821
Σύνολο μετά τις αποσβέσεις 3,215,177 1,820,757 76.6% 145,904 96,312 51.5% 28,225 36,081
Καθαρό κέρδος από διακοπή δραστηριοτήτων 6,648 -4,016
Καθαρό κέρδος 34,873 32,065 8.8%

Πηγή: Ενοποιημένη κατάσταση για την περίοδο

Ο Όμιλος Eurohold δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα από το 2014 αρχικά υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) και από το 2019 μέσω του Υποκαταστήματος της EUROINS AD. Ο Διευθύνων της EUROINS Ελλάδος κ. Evgeny Svetoslavov Ignatov ανέφερε σχετικά: «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να συλλυπηθώ τους συγγενείς των θυμάτων στο τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη -σε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλονίζει τη χώρα. 

Σε ό,τι αφορά την πορεία της Euroins Ελλάδος, νιώθω ικανοποίηση για την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας το 2022, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο έτος στις διεθνείς αγορές. Για το 2023, σχεδιάζουμε τη δυναμική είσοδο νέων προϊόντων στους τομείς της ασφάλισης κατοικίας, προσωπικού ατυχήματος, υγείας και κινδύνων του Κυβερνοχώρου, μεταξύ άλλων. Πιστεύουμε στην ελληνική 

αγορά και διαπιστώνουμε στην πράξη ότι το όραμά μας για παροχή υψηλού επιπέδου ασφαλιστικών υπηρεσιών βρίσκει σημαντική ανταπόκριση στους ασφαλισμένους μας και επιβραβεύει τους μετόχους μας».