O λόγος στους CEOs: Αυτό είναι το κλειδί για την ανάπτυξη

Accenture: Οι CEOs θεωρούν το συνδυασμό δεδομένων, τεχνολογίας και ανθρώπων ως μελλοντικό μοχλό ανάπτυξης, ωστόσο μόνο 5% των επιχειρήσεων τον αξιοποιούν. Έχοντας τη δυναμική να βελτιώσει την παραγωγικότητα κατά 11%, ο ρόλος του CHRO έχει εντοπιστεί ως κρίσιμος καταλύτης αλλαγής

Μια νέα μελέτη από την Accenture αποκαλύπτει ότι ενώ οι διευθύνοντες σύμβουλοι θεωρούν το συνδυασμό δεδομένων, τεχνολογίας και ανθρώπων ως βασικό παράγοντα ανάπτυξης, μόνο 5% των μεγάλων, παγκόσμιων οργανισμών τον αξιοποιούν αποτελεσματικά. Μάλιστα, οι εταιρείες που αντιλαμβάνονται αυτήν την ευκαιρία μπορούν να αποκομίσουν ένα premium 11% σε επίπεδο παραγωγικότητας.

Επιπλέον, η μελέτη «The CHRO as a growth executive» υπογραμμίζει τη δύναμη του ανθρώπινου στοιχείου. Αυτό διότι, το premium παραγωγικότητας της τάξεως του 11% μειώνεται σε μόλις 4% όταν οι εταιρείες εφαρμόζουν λύσεις δεδομένων και τεχνολογίας που αποτυγχάνουν να θέσουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό τη σημαντική επίδραση που έχουν οι εργαζόμενοι σε επίπεδο ανταγωνιστικής διαφοροποίησης και ανάπτυξης.

pastedGraphic.png

Συνολικά, οι κορυφαίοι παράγοντες ανάπτυξης που εντοπίστηκαν από τους CEOs περιλαμβάνουν τη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας μέσω δεδομένων, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης (38%), την πρόσβαση σε ταλέντο και την ανάπτυξη νέου (38%), την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων (35%) καθώς και την ενίσχυση του ψηφιακού πυρήνα της επιχείρησης (34%).

 

Η μελέτη ορίζει το ρόλο του CHRO ως βασικού καταλύτη για την αξιοποίηση του συνδυασμού δεδομένων, τεχνολογίας και ανθρώπων, θέτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ταλέντο στον πυρήνα της επανεφεύρεσης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, 89% των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι οι CHROs θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς CEOs (45%) δηλώνουν ότι δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο για τους CHROs.

pastedGraphic_1.png

«Οι διευθύνοντες σύμβουλοι που αντιμετωπίζουν τους CHROs ως στελέχη ανάπτυξης δημιουργούν γόνιμες προϋποθέσεις που τους δίνουν τη δυνατότητα να σκέφτονται και να ενεργούν πέρα από τα στενά όρια του τίτλου τους», δήλωσε η Ellyn Shook, Chief Leadership and Human Resources Officer της Accenture. «Όταν συνειδητοποιούν τον κεντρικό ρόλο των ανθρώπων στην επιχείρησή τους, οι CEOs καλλιεργούν τις κατάλληλες συνδέσεις, δεξιότητες και περιβάλλον για τους CHROs προκειμένου να ηγηθούν σε επίπεδο διοικητικής ομάδας, να οδηγήσουν την επιχειρηματική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν εξαιρετικές ανθρώπινες εμπειρίες».

 

«Καθώς οι ηγέτες προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν γρηγορότερα και να επιδείξουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, το ταλέντο και ο ρόλος του CHRO δεν ήταν ποτέ πιο στρατηγικοί», συμπλήρωσε ο Yusuf Tayob, Group Chief Executive, Accenture Operations. «Η μελέτη υπογραμμίζει το τεράστιο όφελος της στενής συνεργασίας σε όλο το εύρος της διοικητικής ομάδας, καθώς σχετίζεται άμεσα με τους ανθρώπους τη στιγμή μάλιστα που οι εταιρείες προσαρμόζονται σε νέους τρόπους εργασίας».

 

Η μελέτη παρέχει επίσης έναν οδικό χάρτη για το πώς οι κορυφαίοι CHROs μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά προκειμένου να αποτελέσουν καταλύτες αλλαγής και περιγράφει το πλαίσιο που πρέπει να διαμορφώσουν οι CEOs ούτως ώστε οι επιχειρήσεις τους να ανήκουν στο 5% αυτών που αξιοποιούν αποτελεσματικά το συνδυασμό δεδομένων, τεχνολογίας και ανθρώπων.

 

Σχετικά με τη μελέτη

Η Accenture Research διεξήγαγε μια παγκόσμια έρευνα με 1.140 CEOs και CHROs σε 12 χώρες (Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες) από 12 κλάδους (όπως τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, καταναλωτικά αγαθά, ενέργεια, υγεία, ασφάλειες, δημόσιο, λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κά). Τα ευρήματα της έρευνας επικυρώθηκαν μέσω 17 συνεντεύξεων με CEOs και CHROs μεγάλων οργανισμών σε όλον τον κόσμο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*