Ποια είναι η βασική προτεραιότητα των ευρωπαίων (αντ)ασφαλιστών;

Οι ασφαλιστές και οι αντασφαλιστές της Ευρώπης εμφανίζονται έτοιμοι ώστε να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και την υποστήριξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον κλάδο (αντ)ασφάλισης. Ο κλάδος διαδραματίζει πολύπλευρο ρόλο τόσο στη συμβολή για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής όσο και στο να βοηθά τους πολίτες και τις κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της.

Αυτό περιλαμβάνει την προσφορά οικονομικής προστασίας από κινδύνους φυσικών καταστροφών, καθώς και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης στη διαχείριση κινδύνων με τις κυβερνήσεις και με τους πελάτες για τη μείωση και την πρόληψη των κινδύνων.

Ως οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές της Ευρώπης, με περισσότερα από 10 τρισεκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση, οι ασφαλιστές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη χρηματοδότηση της μετάβασης στη βιωσιμότητα.

Είναι πλέον σαφές ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η οικοδόμηση ανθεκτικότητας απαιτούν επείγουσες και συντονισμένες προσπάθειες. Πράγματι, η τελευταία έκθεση του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή τον Οκτώβριο του 2022 τόνισε για άλλη μια φορά ότι χρειάζεται περισσότερη δράση.

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι αποφασισμένος να παίξει τον ρόλο του, αλλά μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά μόνο εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτά περιλαμβάνουν, ιδίως, ένα ρυθμιστικό τοπίο. Ο κλάδος είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλα τις πλευρές για να προσδιορίσει πώς μπορούν να εκπληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*