Πώς το risk-based underwriting οφελεί τον ασφαλισμένο (video)

Ένα νέο βίντεο που “υπογράφει” η Insurance Europe περιγράφει πώς λειτουργεί η συσσώρευση και ανάληψη ευθύνης βάσει κινδύνου στην τιμολογιακή πολιτική των ασφαλιστών. 

Στο ίδιο βίντεο η Insurance Europe εξηγεί γιατί οι πιθανές αλλαγές κανόνων της ΕΕ που περιορίζουν την πρόσβαση σε πληροφορίες για τον υπολογισμό του κινδύνου μπορεί να μειώσουν τη διαθεσιμότητα της ασφάλισης και να την καταστήσουν πιο ακριβή για τον πελάτη.

Εάν οι ασφαλιστές δεν μπορούν να τιμολογήσουν συμβόλαια με βάση τον κίνδυνο, ορισμένοι ασφαλισμένοι θα κληθούν να πληρώσουν ακριβά το ασφαλιστήριο συμβόλαιό τους, εξαιτίας του ρίσκου που καλείται να αναλάβει ο ασφαλιστής. 

Επιπλέον οι ασφαλιστές που ασφαλίζουν με βάση τον κίνδυνο μπορεί να χρειαστεί να αποσύρουν ορισμένα προϊόντα, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μείνουν απροστάτευτοι.

Ως εκ τούτου, αναφέρουν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές, είναι σημαντικό για όλους τους καταναλωτές να επιτραπεί στους ασφαλιστές να συνεχίσουν απόσκοπτα το risk-based underwriting. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*