Χώρες με τον υψηλότερο κίνδυνο χρεοκοπίας το 2022

Τον Μάιο του 2022, η Σρι Λάνκα για πρώτη φορά αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έναντι του χρέος της. Στην κυβέρνηση της χώρας δόθηκε περίοδος χάριτος 30 ημερών για να καλύψει 78 εκατομμύρια δολάρια σε μη καταβληθέντες τόκους, αλλά τελικά απέτυχε να πληρώσει. Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει απλώς το οικονομικό μέλλον της Σρι Λάνκα, αλλά εγείρει επίσης ένα σημαντικό ερώτημα: Ποιες άλλες χώρες κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν; Για να μάθουμε κάτι τέτοιο, είναι σημαντική η χρήση δεδομένων από το Bloomberg.

“Ευπάθεια του δημόσιου χρέους”

Η κατάταξη “ευπάθειας του δημόσιου χρέους” του Bloomberg είναι ένα σύνθετο μέτρο του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων μιας χώρας. Βασίζεται σε τέσσερις βασικές μετρήσεις:

-Αποδόσεις κρατικών ομολόγων

-5ετή CDS (credit default swap spread)

-Δαπάνες τόκων ως ποσοστό του ΑΕΠ

-Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ

Οι χώρες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο χρεοκοπίας:

Περισσότερα στο banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*