Έρχονται ψηφιακές καινοτομίες στην Οδική Ασφάλεια: Τι πρέπει να ξέρουν οι ασφαλιστές

του Βάιου Κρόκου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο της ασφάλισης έχει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια (2021-2030), με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να εκκινεί τη δεύτερη φάση της ευρείας διαβούλευσης με φορείς – δημόσιους και μη – που εμπλέκονται στην οδική ασφάλεια.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνει αποτελεσματικές στοχευμένες και οριζόντιες πολιτικές, που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και λύνουν θέματα συντονισμού και επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ανά διακριτούς τομείς πολιτικής. Αποτυπώνονται σε δράσεις, προϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα και ποσοτικούς στόχους για τη μείωση του αριθμού των νεκρών και σοβαρά τραυματιών σε οδικά ατυχήματα, κατά 50% έως το 2030, εναρμονισμένα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Οδικής Ασφάλειας και το Σχέδιο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη 2η δεκαετία οδικής ασφάλειας.

Οι εν λόγω πρωτοβουλίες έρχονται σε άμεση και έμμεση σχέση εν τέλει με τις εξελίξεις στο κλάδο Ασφάλισης Αυτοκινήτου: είτε αυτό αφορά νέες νομοθεσίες είτε ψηφιακές καινοτομίες ή χάραξη πολιτικής που επηρεάζουν τη πορεία του κλάδου, την ανάληψη κινδύνων τα συμβόλαια και τις αποζημιώσεις μακροπρόθεσμα.

Εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στις καινοτόμες τεχνολογίες Οδικής Ασφάλειας που εισάγονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, διακρίνονται 4 βασικοί άξονες. Αναλυτικά:

Ψηφιακή Υποστήριξη Δράσεων Οδικής Ασφάλειας

Η οργάνωση και υλοποίηση αρκετών Δράσεων και Μέτρων Οδικής Ασφάλειας μπορεί να αξιοποιήσει σημαντικά τις νέες δυνατότητες της ψηφιακής εποχής. Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας θα αξιοποιήσουν όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις για:

• τη γρήγορη και αξιόπιστη συλλογή και ανάλυση όλων των απαραίτητων δεδομένων

• την ενσωμάτωση των νέων υπολογιστικών δυνατοτήτων στην υποστήριξη των αποφάσεων των Αρχών,

• την αποτελεσματική διασύνδεση και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων Αρχών και άλλων Φορέων.

Το Νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων θα αξιοποιήσει όλες τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές τόσο για την ταχεία βεβαίωση των παραβάσεων (προηγμένες κάμερες και υπολογιστικά συστήματα) όσο και για την ταχεία διεκπεραίωση τους (προηγμένο Κέντρο Διαχείρισης Παραβάσεων), συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ενημέρωσης των οδηγών.

Δεδομένα Ευρείας Κλίμακας Οδικής Ασφάλειας

Η αξιοποίηση των νέων δεδομένων ευρείας κλίμακας (big data) αναμένεται να υποστηρίξει σημαντικά τις δράσεις και τα μέτρα οδικής ασφάλειας με:

• γρήγορη και αξιόπιστη συλλογή δεδομένων ευρείας κλίμακας (big data) για τα ατυχήματα, την κυκλοφορία, τους δείκτες επίδοσης και την πρόοδο των Δράσεων από κάθε δημόσια ή μη
πηγή,

• αξιοποίηση δεδομένων από ειδικούς αισθητήρες επί της της οδού, επί των οχημάτων και επί των έξυπνων κινητών τηλεφώνων καθώς και από την ανάλυση εικόνας βίντεο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεματική,

• αξιοποίηση των πιο προηγμένων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής εκμάθησης για τη μετατροπή των δεδομένων σε χρήσιμους δείκτες, αλλά και για την πολυεπίπεδη και πολύ-παραμετρική ανάλυση των αιτιών των οδικών ατυχημάτων,

• την υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο των στρατηγικών, τακτικών και λειτουργικών αποφάσεων των Αρχών

Νέες Τεχνολογίες Ασφάλειας Οχημάτων

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ταχεία εισαγωγή όλων των νέων τεχνολογιών ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των οχημάτων σε όλα τα νέα οχήματα με τις απαραίτητες Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Οικονομικά Κίνητρα, με έμφαση στην:

παρακολούθηση και έγκαιρη συμμόρφωση με όλους τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα νέα χαρακτηριστικά ασφάλειας των νεών οχημάτων,

• υποχρεωτική εισαγωγή όλων των νέων συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας των οχημάτων, με ειδική εκπαίδευση όλων των οδηγών στα συστήματα αυτά,

• προώθηση των Προηγμένων Συστημάτων Υποστήριξης Οδηγού τόσο στα καινούργια όσο και στα παλιά οχήματα (με μετασκευή).

Συνδεδεμένα και Αυτοματοποιημένα Οχήματα και Κυκλοφορία

Η εισαγωγή συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων οχημάτων στην κυκλοφορία αναμένεται να ελαχιστοποιήσει το ανθρώπινο λάθος και να οδηγήσει σταδιακά σε ιδιαίτερα σημαντική μείωση των οδικών ατυχημάτων και των παθόντων σε αυτά. Για τον λόγο αυτό με συστηματική παρακολούθηση όλων των διεθνών εξελίξεων:

• θα ετοιμαστούν έγκαιρα όλοι οι νέοι κανονισμοί για την κυκλοφορία των συνδεδεμένων και αυτόματων οχημάτων,

• θα ρυθμιστούν όλα τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων, κυβερνο-ασφάλειας και αστικής ευθύνης,

• θα γίνουν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες προσαρμογές της οδικής υποδομής και των κέντρων διαχείριση κυκλοφορίας,

• θα προβλεφθεί η επανεκπαίδευση των οδηγών των αυτόματων οχημάτων,

• θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεταβατική περίοδο μικτής κυκλοφορίας συμβατικών και αυτόματων οχημάτων, αλλά και στη διεπαφή τους με τους ευάλωτους χρήστες της οδού (πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές).