Σπ. Πετρόπουλος, Μega Brokers: Ο ρόλος της ασφάλισης στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας

Στον καθοριστικό ρόλο της ασφάλισης για την εύρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας αναφέρεται σε κείμενο-ανάλυση ο κ. Σπήλιος Πετρόπουλος, Senior Account Manager, Μega Brokers. Επισημαίνει δε τις τέσσερις κατηγορίες ασφάλισης, καθεμία από τις οποίες ενεργοποιείται σε περίπτωση έλευσης διαφόρων κινδύνων.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο:

Ο κλάδος των logistics είναι ένας πολυδιάστατος κλάδος, με πληθώρα υπηρεσιών, όπως ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διαχείριση, η εκτέλεση και η παρακολούθηση ροών πρώτων υλών, αγαθών και πληροφοριών μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει επίσης τα στάδια από τη μεταφορά και την αποθήκευση μέχρι τη διανομή, αλλά και την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επαναχρησιμοποιούν τα προϊόντα τους. Εύλογα, λοιπόν, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι απαραίτητος για την υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλικτου και αποτελεσματικού παραγωγικού μοντέλου.

 Παράλληλα, είναι κι ένας κλάδος με συνεχείς προκλήσεις και ευκαιρίες εξέλιξης. Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, λόγω και πανδημίας, γέννησε πολλές ευκαιρίες στον κλάδο των logistics, καθώς αυξήθηκαν οι ανάγκες για αποθήκευση και μεταφορά μεγαλύτερου όγκου εμπορευμάτων. Η είσοδος νέων τεχνολογιών, με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ακόμη και με τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, είναι επίσης απαραίτητη για την περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου.

 Και η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας συνδράμει τα μέγιστα στην ανάπτυξη του κλάδου, καθώς έχει αναγνωριστεί από μεγάλους ξένους επενδυτές ως χώρα με δυνατότητες να μετασχηματιστεί σε έναν σημαντικό κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας για την Ευρώπη, ως ένα στρατηγικής σημασίας σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, 

Ποιος είναι όμως ο ρόλος της ασφάλισης στην ομαλή λειτουργία και εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Ο κλάδος της ασφάλισης, ως εξίσου σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγικής δραστηριότητας μέσω πληθώρας λύσεων που προσφέρει. Συγκεκριμένα, μπορούμε να εστιάσουμε σε τέσσερις κατηγορίες ασφάλισης, καθεμία από τις οποίες ενεργοποιείται  σε περίπτωση έλευσης διαφόρων κινδύνων:

  1. Ασφάλιση μεταφορών

Οι υπηρεσίες μεταφορών αποτελούν τον υποκλάδο logistics με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στη χώρα μας. Ο κλάδος μεταφορών αποτελείται από διεθνείς ρήτρες ασφάλισης, οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι Α, Β και C. Οι συγκεκριμένες ρήτρες εφαρμόζονται διεθνώς και μπορούν να συνοδευτούν και από πληθώρα άλλων ρητρών, ανάλογα με το είδος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. Ενδεικτικά, η ρήτρα Α καλύπτει τις ζημιές που δεν εξαιρούνται ονομαστικά (κατά παντός κινδύνου), η ρήτρα Β καλύπτει ολική ή μερική ζημιά που οφείλεται σε εισροή νερού στο μεταφορικό μέσο ή αποθηκευτικό χώρο και απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης. Τέλος, η ρήτρα C καλύπτει ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, όπως μερική ή ολική ζημιά, απώλεια από πρόσκρουση ή σύγκρουση με άλλο μεταφορικό μέσο ή αντικείμενο και ζημιές από ανατροπή ή εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση έλευσης, λοιπόν, καλυπτόμενου κινδύνου, ενεργοποιείται το συμβόλαιο μεταφορών του 3PL και αποζημιώνονται τα εμπορεύματα των πελατών του.

  1. Αστική ευθύνη 3PL

Πλέον, η τακτική της ανάθεσης της αποθήκευσης και διανομής αγαθών, άμεσα ή έμμεσα, σε τρίτους, 3PLs (Third Party Logistics), κερδίζει έδαφος, γεγονός που βοηθάει τις επιχειρήσεις να επωφελούνται από την τεχνογνωσία και να δημιουργούν οικονομίες κλίμακας.

 O εκάστοτε 3PL είναι υποχρεωμένος να αποθηκεύει τα προϊόντα τρίτων με την απαραίτητη προσοχή και επιμέλεια. Σε περίπτωση, λοιπόν, λάθους ή αμέλειας που θα έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή εμπορευμάτων, ενεργοποιείται το συμβόλαιο αστικής ευθύνης και καλύπτεται η καταστροφή των αγαθών με βάση πάντα και τα όρια του συμβολαίου. Η συγκεκριμένη κάλυψη ενεργοποιείται μόνο εφόσον η απώλεια ή η ζημιά στα ασφαλιζόμενα εμπορεύματα είναι αποτέλεσμα της αμέλειας στην εκτέλεση των εργασιών του 3PL.

  1. Ασφάλιση εμπορευμάτων τρίτων εντός εγκαταστάσεων 3PL

Κατόπιν συμφωνίας, ο 3PL δύναται να ασφαλίσει τα εμπορεύματα τον πελάτων του, τα οποία αποθηκεύει και φυλάει εντός των εγκαταστάσεών του.

 Σε περίπτωση, λοιπόν, που κλοπή, φωτιά, πλημμύρα ή κάποιο φυσικό φαινόμενο λάβει χώρα και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή καταστροφή εμπορευμάτων, ενεργοποιείται το συμβόλαιο και αποζημιώνεται ο πελάτης για τη ζημιά που υπέστησαν τα εμπορεύματά του εντός των εγκαταστάσεων του 3PL. Στη συγκεκριμένη κάλυψη μπορεί να προστεθεί και αυτή της απώλειας κερδών, με την οποία αποζημιώνεται μόνο ο 3PL για το διάστημα που δεν θα μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητά του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του παραπάνω συμβολαίου είναι η ύπαρξη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, βάσει και της νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, spriklers, πυράντοχες πόρτες και πυροδιαμερίσματα, εξωτερικοί χώροι φόρτισης για τα clark, κατάλληλη περίφραξη του χώρου, κάμερες και συναγερμός συνδεδεμένος με εταιρεία security. 

  1. Ασφάλιση cyber

Και στον κλάδο των logistics η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία και στην αποτελεσματική διαχείριση του τεράστιου όγκου αποθηκευμένων και διακινούμενων εμπορευμάτων διαφόρων πελατών. Πλέον, όλες οι εταιρείες Logistics έχουν επενδύσει μεγάλα ποσά σε νέες τεχνολογίες, εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα, servers και υπηρεσίες cloud, γεγονός που εγκυμονεί διάφορους διαδικτυακούς κινδύνους.

Με την ενεργοποίηση ενός συμβολαίου cyber, ενεργοποιείται ταυτόχρονα ένας ολόκληρος μηχανισμός, όπως ΙΤ forensics, ειδικοί νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι αποκατάστασης φήμης κ.ο.κ., που σκοπό έχει την ομαλή αποκατάσταση της λειτουργίας της επιχείρησης ή την αποζημίωση τυχόν απαιτήσεων πελατών έναντι των 3PL.

*από το περιοδικό Insurance World

διαβάστε επίσης: Νέα δεδομένα και νέες προκλήσεις για τα logistics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*