Η EY αναδείχθηκε κορυφαίος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα ESG

Η EY αναδείχτηκε ως κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στις συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) και τη βιώσιμη ανάπτυξη, από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών και παροχής συμβουλών, Verdantix, σύμφωνα με την τελευταία έκθεσή της, Green Quadrant: ESG & Sustainability Consulting 2022 (pdf).

Η Verdantix αξιολόγησε 15 παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ESG και ανέδειξε την EY ως παγκόσμια ηγέτιδα στη στρατηγική προγραμμάτων ESG και βιώσιμης ανάπτυξης, στην στρατηγική για την κλιματική αλλαγή και τους σχετικούς κινδύνους, καθώς και στη διαχείριση θεμάτων διακυβέρνησης. Στην έκθεση της Verdantix, οι υπηρεσίες της EY προτείνονται ιδιαίτερα σε εταιρείες που αναζητούν έναν συμβουλευτικό οργανισμό για τη διαχείριση πολυδιάστατων έργων ESG και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και σε πολυεθνικούς οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν και να επιτύχουν στόχους που σχετίζονται με θέματα ESG.

Η έκθεση υπογραμμίζει τη μακρά εμπειρία συνεργασίας της ΕΥ με ανώτατα διευθυντικά (C-suite) στελέχη εταιρειών, σχετικά με πρωτοβουλίες ESG, και την ικανότητα παροχής στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Οι ομάδες της EY διακρίθηκαν, επίσης, για το έργο τους σε ό,τι αφορά την κατάρτιση εφαρμόσιμων στρατηγικών ESG για τους πελάτες και για την υποστήριξη που τους παρείχαν στην εξασφάλιση της επιτυχημένης υλοποίησης των στόχων τους.

Σημαντική κινητήρια δύναμη της EY στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ESG είναι η ομάδα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία ιδρύθηκε πριν από 20 και πλέον χρόνια. Πρόκειται για μια διεθνή, εξειδικευμένη ομάδα, που συνεργάζεται με όλα τα τμήματα υπηρεσιών της EY, βοηθώντας τις εταιρείες να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στους κινδύνους και ταυτόχρονα τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, και να παρακολουθήσουν τις ταχέως μεταβαλλόμενες εξελίξεις και απαιτήσεις σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη – συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων δημιουργίας αξίας και των μη χρηματοοικονομικών αναφορών (reports). Η ομάδα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2008, έχοντας υποστηρίξει επιτυχημένα ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στο ταξίδι τους προς την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία τους και συνεργάζεται με όλα τα τμήματα υπηρεσιών της ΕΥ, για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών ESG.

Η ΕΥ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση των δράσεων που σχετίζονται με το κλίμα και ενθαρρύνει τα στελέχη της προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2021, η EY παγκοσμίως πέτυχε αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα, ένα καίριο και σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της, για μηδενικές εκπομπές άνθρακα (net zero), έως το 2025. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, έχει καταρτίσει ένα δυναμικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών σε όλο το εύρος του οργανισμού, κατά 40% έως το 2025, μέσω επτά βασικών δράσεων.

Σχολιάζοντας αυτή τη νέα διάκριση για την ΕΥ, η κα Κιάρα Κόντη, Associate Partner, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Για περισσότερα από 20 χρόνια παγκοσμίως, και 14 χρόνια στην Ελλάδα, οι ομάδες Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ, σε συνεργασία με όλα τα τμήματα υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, υποστηρίζουν τους πελάτες μας στην πορεία τους προς ένα πραγματικά βιώσιμο μέλλον. Η διάκριση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της τεχνογνωσίας, της επιμονής και της εξαιρετικής επίδοσης των επαγγελματιών μας και των υψηλής ποιότητας, καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρουμε. Θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, να κατανοήσουν, να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την ατζέντα ESG και την κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης και βιώσιμης αξίας, τόσο για τις ίδιους, όσο και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τους».     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*