ΜΙΝΕΤΤΑ: Επιχειρηματική ηθική και κοινωνική υπευθυνότητα, δύο έννοιες απόλυτα συνυφασμένες

Η MINETTA Ασφαλιστική θεωρεί την επιχειρηματική ηθική και την κοινωνική υπευθυνότητα δύο έννοιες απόλυτα συνυφασμένες με την ευρύτερη κοινωνική ανάπτυξη. Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έως τώρα διαδρομή της ΜΙΝΕΤΤΑ, όπως και με την πορεία της προς το μέλλον. Στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία των πυλώνων ESG στη στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας, καθώς και των 17 στόχων του OHE για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οι ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας μας κινούνται στους παρακάτω άξονες:

  • Περιβάλλον: Λαμβάνουμε υπόψη τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς μας στο περιβάλλον και δρούμε με τρόπους που προάγουν την αειφορία.
  • Πρόληψη και Εκπαίδευση: Επικεντρωνόμαστε στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ασφάλεια όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδιαίτερα των νέων, με στόχο την υγεία, την ευζωία και την ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης.
  • Αθλητισμός: Λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους, προσφέροντας υποστήριξη σε αθλητές, διοργανώσεις και ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. 
  • Ίσες ευκαιρίες: Στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες και ενδυναμώνουμε την ένταξη όλων –χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς– σε μια βιώσιμη κοινωνία ευκαιριών.
  • Τοπικές κοινωνίες: Υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες σε προσπάθειες που προάγουν τη βιωσιμότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

«Ακόμη, έχουμε δημιουργήσει τη διατμηματική ομάδα EKE “ΜΙΝΕΤΤΑ μια αγκαλιά”, η οποία ενθαρρύνει, συντονίζει και συμμετέχει σε μεγάλο πλήθος δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας σε όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, η εταιρεία, από το 2019, διοργανώνει, κάθε χρόνο, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, την Εβδομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας» τονίζουν στο IW στελέχη της εταιρείας. 

Από το περιοδικό INSURANCE WORLD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*