Πράσινο φως για την εξαγορά της MetLife από το ΝΝ Group στην Πολωνία

Το πράσινο φως άναψε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Πολωνίας για την εξαγορά της MetLife από το NN Group, όπως είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα για το βραχίονα της πρώτης στη χώρα μας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Ο Όμιλος NN (NN) ανακοινώνει ότι έλαβε έγκριση από την Πολωνική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF) σχετικά με την απόκτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της MetLife στην Πολωνία. Η συμφωνία για την απόκτηση των επιχειρήσεων της MetLife τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Πολωνία ανακοινώθηκε στις 5 Ιουλίου 2021.

Η συναλλαγή θα ενισχύσει την ηγετική θέση της NN στην ασφάλιση ζωής στην Πολωνία και θα επεκτείνει τα κανάλια διανομής της.

Η έγκριση ακολουθεί την άδεια ανταγωνισμού που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2021. Η συναλλαγή για την απόκτηση των επιχειρήσεων της MetLife στην Πολωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2022.

Ο Όμιλος NN ολοκλήρωσε την εξαγορά των επιχειρήσεων της MetLife στην Ελλάδα στις 31 Ιανουαρίου 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*