Εθνική Ασφαλιστική, επιγραφή στην είσοδο του κτιρίου

Σκληρή κόντρα στη Βουλή για… τα μάτια… της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μάχεται στη Βουλή για να μην ολοκληρωθεί η πώληση της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής που συμφωνήθηκε, νομοθετήθηκε και ξεκίνησε επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Επικρατείας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πάνος Σκουρλέτης βομβάρδισε τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα με επιθετικά ερωτήματα που σχετίζονται με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο κ. Σκουρλέτης ζήτησε

  • «Να μην πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, να προστατευθούν το δημόσιο συμφέρον και τα εργασιακά δικαιώματα»

Επιπλέον διερωτήθη ποια ήταν αυτή η εκτίμηση που οδήγησε την Εθνική Τράπεζα  αλλά και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην “εκποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής”.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απάντησε ότι

  • “Επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβανόταν η δέσμευση ότι η ΕΤΕ θα εκποιήσει, έως 30 Ιουνίου 2017, όλες τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της σε Ελλάδα, Ρουμανία και Κύπρο, με πρόβλεψη τη δυνατότητα διατήρησης ποσοστού 25% των μετοχών της, εάν ο πλειοδότης το ζητούσε.
  • Όμως, παρότι η συμφωνία πώλησης υπεγράφη την 28η Ιουνίου 2017, λόγω μη εκπλήρωσης από πλευράς αντισυμβαλλόμενου ορισμένων αιρέσεων, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
  • Συνεπώς, με δεδομένο ότι η ΕΤΕ δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς αυτές τις δεσμεύσεις, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με νέα απόφασή της, αριθμ. SA. 43365 (2019/N-2), ενέκρινε, στις 10 Μαΐου 2019, την τροποποίηση και παράταση του ως άνω πλάνου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου η Τράπεζα να ολοκληρώσει, εκτός άλλων, το σύνολο των δεσμεύσεων απο-επένδυσης.
  • Συγκεκριμένα, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η νέα δέσμευση η ΕΤΕ να προχωρήσει στην εκποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής σε ποσοστό υψηλότερο, 80% αντί για 75%, έως 31 Δεκεμβρίου 2020″.

Όσο αφορά τις ενέργειες του ΤΧΣ, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε:

  • “Σύμφωνα με ενημέρωση που ζητήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προκειμένου αυτό να αποφασίσει να παράσχει τη συναίνεσή του για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, το Ταμείο ζήτησε και έλαβε, όπως ορίζεται από την αντίστοιχη πολιτική του, εκθέσεις από διεθνείς και εγχώριους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους αναγνωρισμένου κύρους σχετικά με την εκτίμηση ως προς την αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής, το εύλογο του τιμήματος πώλησης των μετοχών της, καθώς και την ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.
  • Επιπλέον, το Ταμείο, προτού προβεί στην παροχή της ανωτέρω συναίνεσής του, ζήτησε και έλαβε και γνωματεύσεις από αναγνωρισμένα νομικά γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και από διεθνή ελεγκτικό οίκο.
  • Τέλος, είναι προφανές ότι ζητήματα που έχουν ως αντικείμενο μελλοντικούς σχεδιασμούς, σχετίζονται με τον αγοραστή”.

Περισσότερα στο banks.com.gr