Ρύθμιση οφειλών clawback 2020 για τις υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε προς στους παρόχους και προμηθευτές  υπηρεσιών υγείας  την ρύθμιση οφειλών clawback της προηγούμενης χρονιάς.

Με υπουργική απόφαση τροποποιήθηκαν τα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ. Το μέτρο αφορά υπηρεσίες διαγνωστικών  εξετάσεων και πράξεων και Μ2 δηλαδή αναπνευστικά, συσκευές-οξυγόνο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού τις προσεχείς ημέρες θα εκδοθούν  οι βεβαιώσεις  για το β’ εξάμηνο 2020 αυτών των κατηγοριών.

Η υποβολή της σχετικής αίτησης ένταξης στη ρύθμιση, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας  που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Με νεότερη ανακοίνωση του οργανισμού θα διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες για την διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση.

πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*