ΕΙΑΣ: Προθεσμία έως τις 31/12 για την επανεκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Mε νέα του ανακοίνωση, το ΕΙΑΣ υπενθυμίζει στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οτι η προθεσμία συμπλήρωσης των 15 ωρών επανεκπαίδευσης στους τομείς Α και Β, για την επαναπιστοποίησή τους είναι η 31/12/2021.

Παράλληλα αναφέρει ότι προσφέρει νεότερα και πιο πολλά προγράμματα επανεκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΙΑΣ :

Έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2021, οι συνάδελφοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και τα διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης, χρειάζεται να συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής τους, κατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Α και Β, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις αυτές και να επαναπιστοποιηθούν.

Προς τον σκοπό διευκόλυνσης των εν λόγω συναδέλφων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning, κατά την ως άνω χρονική περίοδο.

·            ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A

1.             Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής 

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

·            ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

1. Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

2. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018

Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

3. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

Μεταξύ των προαναφερόμενων Προγραμμάτων, μπορείτε να επιλέξετε αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον σας και να συμπληρώσετε έτσι, τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσης που απαιτούνται, κατά το έτος 2021, προς τον σκοπό της εμπρόθεσμης επαναπιστοποίησής σας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Τα προαναφερόμενα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών απευθύνονται σε:

α. Ασφαλιστικούς και Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, ειδικότερα Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων.

β. Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης) που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσής τους.

γ. Διοικητικά Στελέχη Τραπεζών που ασκούν καθήκοντα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κύριος σκοπός των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι η παροχή προς το εκπαιδευτικό τους κοινό άριστης και πλήρως αξιοποιήσιμης τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους, καθώς και η ουσιαστική διευκόλυνση του εκπαιδευτικού κοινού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησής του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης της επιλογής τους, χρειάζεται να υποβάλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, έως και την Παρασκευή που προηγείται της ημερομηνίας έναρξής τους. Ακολούθως, θα λάβουν ειδικό κωδικό πρόσβασής τους στα Προγράμματα της επιλογής τους και κατάλληλες οδηγίες ψηφιακής παρακολούθησής τους.

Αναλυτικές πληροφορίες: www.eias.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*