Επαγγελματική ασφάλιση: Η χρυσή τομή στο νέο «κοινωνικό συμβόλαιο»

του Χρήστου Νούνη, Προέδρου ΔΣ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) και Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ)

Η επικείμενη κυβερνητική μεταρρύθμιση στη χώρα μας, με τη θέσπιση της επικουρικής κεφαλαιοποιητικής κοινωνικής ασφάλισης για τους νέους εργαζομένους, αναμένεται να συμβάλει στην υπογραφή ενός νέου «κοινωνικού συμβολαίου» για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της επάρκειας του συνταξιοδοτικού συστήματος. 

Το νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» θα αποτελέσει τη νέα σιωπηρή συμφωνία μεταξύ των μελών της ελληνικής κοινωνίας, που θα προσδιορίζει αφενός την αλληλεγγύη και τη δικαιότερη κατανομή του βάρους της χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος, σε μια κοινωνία που γερνά ταχέως, και αφετέρου την αποτελεσματικότερη κατανομή της δημιουργημένης αξίας των εργαζομένων για τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αμεροληψίας. 

Στο νέο πλαίσιο, θεματοφύλακες του νέου «κοινωνικού συμβολαίου» θα είναι οι τρεις (3) πυλώνες κοινωνικής ασφάλισης. Με άλλα λόγια, ο Έλληνας ασφαλισμένος θα τηρεί στη συνταξιοδοτική του καρτέλα από ένα έως και τρία αυτόνομα συμβόλαια ατομικής ασφάλισης.

 Το Δημόσιο, ως πρώτος πυλώνας (κοινωνική ασφάλιση), θα έχει τον ρόλο της διασφάλισης των δικαιωμάτων των συνταξιούχων και της τήρησης της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών μέσω του νέου διαγενεακού συμβολαίου.

 Ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης θα διασφαλίζει την ισότητα, δηλαδή την ισομερή κατανομή με βάση τις βασικές ανάγκες των συνταξιούχων. Ουσιαστικά, οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν την τήρηση ενός διαγενεακού «κοινωνικού συμβολαίου». Το σκέλος αυτό θα αποτελέσει το ελάχιστο κοινωνικό «δίχτυ ασφαλείας», που θα είναι η καθολικά συλλογική υποχρέωση του κράτους για κάλυψη των βασικών αναγκών όλων των εργαζομένων που ολοκληρώνουν τον εργασιακό τους βίο και ξεκινούν τη συνταξιοδοτική περίοδο της ζωής τους. 

Παράλληλα, με το νέο κεφαλαιοποιητικό επικουρικό της κυβέρνησης υποχρεωτικού χαρακτήρα, οι εργαζόμενοι κάτω των 35 ετών θα μπορούν να συμπληρώσουν ένα μέρος του μελλοντικού τους εισοδήματος. 

Ο δεύτερος πυλώνας, δηλαδή τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), θα αναλάβουν το νέο «επαγγελματικό συμβόλαιο» μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων (κοινωνικών εταίρων), για τη διασφάλιση εισοδήματος των εργαζομένων με την υποστήριξη των εργοδοτών τους. 

Ο δεύτερος πυλώνας έχει κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα και θα λειτουργεί συμπληρωματικά, διασφαλίζοντας τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την αμεροληψία. Η χρηματοδότηση είναι μακροχρόνια, με ορίζοντα την ηλικία έναρξης της συνταξιοδότησης. Το επαγγελματικό αυτό συμβόλαιο θα αποτελεί τη συλλογική επιβράβευση των εργαζομένων, με βάση την παραγόμενη και προστιθέμενη αξία που προσφέρουν κατά τον εργασιακό τους βίο στις επιχειρήσεις απασχόλησής τους και παράλληλα την αναγνώριση-επιβράβευση αυτής από τους εργοδότες τους. 

Τέλος, ο τρίτος πυλώνας θα αφορά το παραδοσιακό «προσωπικό συμβόλαιο» των πολιτών, όπου θα αποταμιεύουν σε προαιρετική βάση πρόσθετους πόρους από τα εισοδήματα εργασίας τους για την περαιτέρω ενίσχυση του μελλοντικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος.

περισσότερα στο banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*