Διαχείριση Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων

Πόσο μειώθηκαν σε Ευρώπη και Ελλάδα οι καταθέσεις ασφαλιστικών και ΤΕΑ

Τα ΤΕΑ και οι ασφαλιστικές εταιρίες ασκούν επαγγελματική διαχείριση και κινούνται ευέλικτα σε πιο πρόσφορες τοποθετήσεις

Read More »

METLIFE: Έμφαση και εξειδίκευση στις ομαδικές ασφαλίσεις μέσω από τις έρευνες για τις ανάγκες των εργαζομένων

Ο ασφαλιστικός κολοσσός ήταν ο πρώτος που έδωσε (και ως Alico παλαιότερα) ιδιαίτερη σημασία στις ομαδικές ασφαλίσεις οι οποίες αποτελούν πλέον core business για την εταιρεία στην Ελλάδα.

Read More »

INTERAMERICAN: Αύξηση 16% του κύκλου εργασιών στις Ομαδικές Ασφαλίσεις

Από τα διατιθέμενα προγράμματα, μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζουν αυτά που παρέχουν καλύψεις ζωής και υγείας και ειδικότερα τα Micro Group Benefit

Read More »

Αντίβαρο στο απαξιωμένο δημόσιο σύστημα υγείας

generali logo on door, λογότυπο, είσοδος γραφείων

Τα τελευταία χρόνια, η δημόσια δαπάνη στον τομέα της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης έχει μειωθεί σημαντικά υποχωρώντας στο 5% του ΑΕΠ. Από την άλλη οι ανάγκες των ασφαλισμένων για εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας συνεχώς αυξάνονται

Read More »

International Life: Αύξηση 330% σε νέες εργασίες και νέα ομαδικά προγράμματα

Μ. Καραμπόλης: Η εταιρεία έχει πετύχει αύξηση 50% του ενεργού χαρτοφυλακίου, που πλέον αριθμεί πάνω από 445 Ομαδικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

Read More »

Λύσεις Ομαδικής Ασφάλισης από την Generali

Η Generali βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα, με βάση την παραγωγή ασφαλίστρων ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής

Read More »