Η Ελληνική Γλώσσα και η συνέχεια του Γένους

Η Ελληνική Γλώσσα, το ισχυρότερο στοιχείο της ταυτότητας του Γένους, θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου γνώμη να είναι ο πυρήνας του εορτασμού των 200 ετών από την Παλιγγενεσία.

Η Ελληνική Γραμματεία η συνδεδεμένη με τον μοναδικό χαρακτήρα της πνευματικής πορείας του Γένους διαχρονικά (από τα μέσα του 13ου αιώνα, στη βάση της γραπτής-έντυπης αναπαραγωγής), ως μια υπερτοπική πηγή γνώσης και πολιτισμού για τη Δύση, ήταν η πιο μεγάλη από τις δυνάμεις που απελευθέρωσαν την Ελλάδα.

Σήμερα, η Γλώσσα του Λόγου δοκιμάζεται από την πλημμυρίδα της εικονικής επικοινωνίας, την αποσπασματικότητα, τη ρηχότητα της γλωσσικής έκφρασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την απλουστευτικά συμβατική χρήση της ως τεχνικού μέσου και την εργαλειοποίηση.

Καθώς η αποδομητική γλωσσική βαβέλ και οι καταλυτικοί όροι επικοινωνίας της οικονομικής παγκοσμιοποίησης στην καθημερινότητα της αγοράς, αλλά και της κοινωνικής ζωής, έχουν εκτοπίσει τη χυμώδη πνευματικότητα της Ελληνικής Γλώσσας στον τόπο μας, δοκιμάζεται κατά το μάλλον και η συνέχεια του Ελληνικού Πολιτισμού.

*από τον επαγγελματικό λογαριασμό στο Linkedin του κ. Γιάννη Ρούντου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*