Έρευνα της ιρλανδικής Επ. Ανταγωνισμού για αθέμιτες πρακτικές παροχής ιδιωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων

Το 2016, η Ιρλανδική Επιτροπή Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών (CCPC) ξεκίνησε έρευνα σχετικά με υποψίες για αθέμιτες πρακτικές για την παροχή ιδιωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων στην Ιρλανδία, σε αντίθεση με τον νόμο περί ανταγωνισμού του 20021.

Πέρυσι, στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, η CCPC δημοσίευσε τα προκαταρκτικά πορίσματά της για πέντε Aσφαλιστές, μια εμπορική ένωση ασφαλιστικών βιομηχανιών, την Brokers’ Ireland και έναν μεσίτη ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την CCPC, «τα προκαταρκτικά ευρήματα ισχυρίζονται ότι οι οργανισμοί αυτοί ενεπλάκησαν σε αθέμιτη συνεργασία για περίοδο 21 μηνών κατά τη διάρκεια του 2015 και του 2016. Η εικαζόμενη αθέμιτη συνεργασία συνίστατο σε δημόσιες ανακοινώσεις για μελλοντικές αυξήσεις των ασφαλίστρων ιδιωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων, καθώς και σε άλλες επαφές μεταξύ ανταγωνιστών, οι οποίες μείωσαν όλα τα επίπεδα ανταγωνισμού μεταξύ των μερών».

Η CCPC εξήγησε επίσης ότι «οι δραστηριότητες συνεργασίας κατά του ανταγωνισμού που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας περιλαμβάνουν μια πρακτική η οποία συνήθως αναφέρεται ως «σηματοδότηση των τιμών». Η σηματοδότηση των τιμών συμβαίνει όταν οι επιχειρήσεις ενημερώνουν τους ανταγωνιστές τους ότι σκοπεύουν να αυξήσουν τις τιμές, προκαλώντας με τη σειρά τους περαιτέρω αυξήσεις των τιμών σε ολόκληρο τον τομέα. Η σηματοδότηση των τιμών μπορεί να συμβεί δημόσια, μέσω ανακοινώσεων ή σχολίων σχετικά με τις τιμές ή ιδιωτικά μέσω άμεσων επαφών μεταξύ εταιρειών. Εάν μια επιχείρηση γνωρίζει ότι ο ανταγωνιστής της αυξάνει τις τιμές, τότε μπορεί να ενθαρρυνθεί να αυξήσει επίσης τις τιμές, δεδομένου ότι οι πελάτες τους είναι λιγότερο πιθανό να μετακομίσουν στον ανταγωνιστή τους.

Σύμφωνα με την CCPC «η σηματοδότηση των τιμών και άλλα είδη αθέμιτης συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών οδηγούν τελικά σε αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές. Οι πρακτικές αυτές είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για τους καταναλωτές όταν συμβαίνουν σε τομείς όπως η ιδιωτική ασφάλιση αυτοκινήτων, λόγω της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης τους».

Τα πορίσματα της CCPC είναι προσωρινά και δεν έχει εξαχθεί κανένα συμπέρασμα σε αυτό το στάδιο ότι υπήρξε παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού. Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν και να απαντήσουν στα προκαταρκτικά πορίσματα. Η CCPC θα εξετάσει τυχόν απαντήσεις πριν αποφασίσει εάν θα ασκήσει αστικές δικαστικές διαδικασίες ή θα προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, η Brokers’ Ireland απέρριψε κατηγορηματικά τα πορίσματα της CCPC και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι τα μέτρα που έλαβε η IBA είχαν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την πρόληψη, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ιδιωτική αγορά αυτοκινήτων.

Η Brokers’ Ireland δήλωσε ότι υπήρξε μια παρατεταμένη «ήπια περίοδος» (μείωση των ασφαλίστρων) στην αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων, η οποία παρατάθηκε μετά την τελευταία ύφεση. Μέχρι το 2013 σημειώθηκε αλλαγή πορείας με μειωμένη ικανότητα στον ασφαλιστικό κλάδο λόγω της αποτυχίας ορισμένων ασφαλιστών στην ιρλανδική αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων, της μαζικής ανα-κεφαλαιοποίησης του ιρλανδικού σκέλους ενός διεθνούς ασφαλιστή και της επικείμενης εφαρμογής των κανονισμών φερεγγυότητας ΙΙ.

Η Brokers’ Ireland πρόσθεσε ότι μέχρι το 2015, οι αυξήσεις των ασφαλίστρων αυτοκινήτων είχαν γίνει συχνό αντικείμενο συζήτησης στα διάφορα συνέδρια. Η IBA, αντιδρώντας στο δημόσιο ενδιαφέρον , συμμετείχε σε αυτή τη συζήτηση.

Mε πληροφορίες από το περιοδικό ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ, aναδημοσίευση από BIPAR Update

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*