Νέο Δ.Σ. για τη ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

Το νέο Δ.Σ. της ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ αναδείχθηκε κατά τη διεξαγωγή έκτακτης συνεδρίασης των μετόχων. Ακολούθως, το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα με την εξής σύσταση:

  • Πρόεδρος, Γεώργιος Καλπάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Κίμων – Ρεϊνίερ Ευσταθόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  • Διευθύνων Σύμβουλος, Ιωάννης Τζανάκος, Εκτελεστικό Μέλος.
  • Παναγιώτης Βλαχογεωργακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  • Δανάη Καρακώστα, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Μαρία Άννα Παπαμιχαήλ, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  • Μαρία Δημτσούδη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Tις ευχαριστίες τους στα μέλη του απερχόμενου συμβουλίου, κ.κ. Δημήτριο Χριστοδουλιά, Αναστάσιο Μάρκου, Ιωάννη Κοσμέα, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Λεωνίδα Παπαγεωργίου και Σωτήριο Σώκο, εξέφρασαν οι μέτοχοι της εταιρείας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*