Για πρώτη φορά στην Ευρώπη μάθημα Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αρωγός του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute), του οποίου τη δράση αναγνώρισε ο ΟΟΣΑ, είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Το πανεπιστήμιο του Πειραιά καινοτομώντας για μια ακόμα φορά ανακοινώνει ότι από το τρέχον εξάμηνο θα διδάσκεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη το μάθημα Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός, προσφέροντας στους φοιτητές του εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται στο νέο παγκόσμιο περίπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute) ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό τη προώθηση της χρηματοοικονομικής γνώσης σε όλους τους πολίτες, αλλά ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού από τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Τμήματος ΟΔΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Νικόλαο Φίλιππα.

Στις 2 Απριλίου του 2021 έγινε συνδεμένο μέλος (affiliated member) του Διεθνούς Δικτύου Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (INFE). Στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν Κεντρικές Τράπεζες και Υπουργεία από 125 χώρες στον κόσμο και μόλις 120 από ολόκληρο τον κόσμο, αυστηρά επιλεγμένοι, μη κυβερνητικοί, μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί με αποδεδειγμένες δράσεις χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης .

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών, που χωρίς κανέναν χρηματοοικονομικό αποκλεισμό (financial exclusion), θα έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να αντιληφθούν καλύτερα «τη μεγάλη εικόνα» της οικονομίας, τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τη λειτουργία των αγορών, ώστε σε κάθε φάση της ζωής τους να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων τους και να βελτιώσουν το επίπεδο της ατομικής και οικογενειακής τους χρηματοοικονομικής ευημερίας.

Οι πολύπλευρες και καινοτόμες παρεμβάσεις του Ινστιτούτου στην κοινωνία περιλαμβάνουν τόσο διεθνή Συνέδρια όσο και επισκέψεις, φυσικές και διαδικτυακές σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου ο καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας δίνει διαλέξεις σχετικά με την σωστή διαχείριση του χρήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*