Πoλυθεματικό και επίκαιρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιουνίου του Ε.Ι.Α.Σ.

Η διαρκής συνεισφορά του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από κοινού, εκφράζεται και πάλι στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του μηνός Ιουνίου, πραγματικά πλούσιου και επίκαιρου στα θεματικά αντικείμενά του, ως εξής:   

            Τρίτη  & Πέμπτη, 1 & 3 Ιουνίου 2021, 16:00 – 19:20

Τρίτη  & Πέμπτη, 8 & 10 Ιουνίου 2021, 16:00 – 19:20

Δευτέρα 14, Τρίτη 15, Τετάρτη 16 & Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021, 16:00 – 20:00

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 15 Ιουνίου, έως και την Πέμπτη, 1 Ιουλίου, 16:00 – 19:20

            Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 22 Ιουνίου, έως και την Πέμπτη, 8 Ιουλίου, 16:00 – 19:20

Έναρξη: Δευτέρα, 28 Ιουνίου, σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning

Η εποχή μας, πλήρης νέων προκλήσεων, απαιτεί συνεχή επικαιροποίηση και περαιτέρω εκσυγχρονισμό της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας και των ευρύτερων παραστάσεών μας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου του Ε.Ι.Α.Σ. απαντά θετικά στις προκλήσεις αυτές και προσθέτει νέα στοιχεία και αξία στις δεξιότητες μας, αφού εγγυάται την απόκτηση των πλέον άρτιων γνώσεων και εμπειριών που προάγουν τη δουλειά μας, την απόδοση της εργασίας μας και την πρόοδο των στελεχών της αγοράς μας, στο σύνολό τους.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*