Ποια είναι η Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων

Ενημερωτικό σημείωμα της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων

“Όπως γνωρίζετε μέσα από μια πρωτοβουλία των Ενεργών Ασφαλιστών, γεννήθηκε η ιδέα που τελικά έγινε πράξη, της δημιουργίας της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών Ασφαλιστικών Προϊόντων (ΠΕΚΑΠ). Η ιδέα προέκυψε παρατηρώντας τον γενικότερο προβληματισμό που υπάρχει ευρύτερα στην κοινωνία μας σχετικά με την λειτουργία του θεσμού της ασφάλισης. Χωρίς καμμία πρόθεση κανείς να υποκαταστήσει ή αντικαταστήσει κανέναν σε οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο ή φορέα αλλά αντίθετα προάγοντας και στηρίζοντας την συνεργασία (π.χ. μεταξύ καταναλωτών και Θεσμικών Οργάνων της Αγοράς Ασφάλισης).

Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και προς όφελος όλων καταναλωτικά ζητήματα που αφορούν σε ασφαλιστικά προϊόντα. Επίσης στοχεύει να συμβάλλει δυναμικά στην προστασία του θεσμού, (αγαθού), της Ιδιωτικής Ασφάλισης παρεμβαίνοντας όπου και όποτε χρειαστεί για την προστασία των καταναλωτών πράγμα που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης.

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή για μας να γίνουν μέλη της Ενώσεως καταναλωτές από όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και ως εκ τούτου σας καλούμε και σας προσκαλούμε να πλαισιώσετε την προσπάθεια αυτή.

Από τα μέλη της προσωρινής Διοικουσας Επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κυρίους κυρίους : Βαβυλουσάκη Βασίλη, Μουντάκη Βασίλη, Παπαδοπουλου Πόπη, Φραγκούλη Κωνσταντίνο, Κυριακόπουλο Γιάννη, Δημητρίου Κεράσσα και Αβραμίδη Γεώργιο ορίστηκε η υπογράφουσα Παπαδοπούλου Πόπη ως εκπρόσωπος επικοινωνίας.

Με εκτίμηση

Πόπη Παπαδοπούλου”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*