Ο διαδραστικός χάρτης της EIOPA με πρακτικές πληροφορίες για τον κλάδο ανά χώρα

Ένα χρήσιμο διαδραστικό χάρτη που παραπέμπει στους εθνικούς ιστότοπους χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης (στην ΤτΕ για την Ελλάδα) δημοσιεύει η EIOPA. Ο διαδραστικός χάρτης θα βοηθήσει τους καταναλωτές να μάθουν για βασικές έννοιες σχετικά με την ασφάλιση και τις συντάξεις σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική εκπαίδευση ενώ οι ιστότοποι συνήθως περιλαμβάνουν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά προϊόντα, προειδοποιήσεις για  απάτες και μη εξουσιοδοτημένες πρακτικές, παρέχουν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις ή επαφές στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν οι καταναλωτές σε περίπτωση παραπόνων.

Ο χάρτης της EIOPA

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*