Καμπανάκι προς ασφαλιστές να ανεβάσουν τα αποθέματα τους

της Ελενας Ερμείδου

Πέφτει η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος των ασφαλιστών Ζωής, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης που δημιουργεί η πανδημία, επακολούθως καλούνται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους κεφάλαια, σύμφωνα με σημερινή μελέτη της Moody’s.

Υπό το καθεστώς Solvency II  τα ομόλογα σταθερού εισοδήματος προσελκύουν κεφαλαιακές επιβαρύνσεις οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με την πιστοληπτική τους ισχύ. Η επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων αυτών του ενεργητικού προκαλεί αρνητικές συνέπειες στους δείκτες Φερεγγυότητας.

Προσθέτως, τα εξαιρετικά χαμηλού επιπέδου επιτόκια καθιστούν τους δείκτες αυτούς ευαίσθητούς στις αυξομειώσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. Με αυτά τα δεδομένα η Moody’s αναμένει πτώση 3-5 ποσοστιαίων μονάδων του δείκτη φερεγγυότητα στο βασικό σενάριο. Σε ένα δυσμενές σενάριο, η πτώση μπορεί να πλησιάζει τα επίπεδα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2000-2001, η πτώση, τότε θα κλείσει στις 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε ένα ακραίο σενάριο, η πτώση μπορεί να αγγίξει ακόμα και τις 30 μονάδες. Ωστόσο, αναφέρει η Moody’s οι ασφαλιστές διαχειρίζονται το κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους.

Επί πλέον, καθώς τα επιτόκια μειώθηκαν σημαντικά, ανοίγει η ψαλίδα των spreads

Σε σχέση με τους συναδέλφους τους, οι ασφαλιστές Ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι περισσότερο ευάλωτοι στον πιστωτικό κίνδυνο, επειδή έχουν υψηλή έκθεση σε εταιρικά ομόλογα. Η πτώση επίσης αντικατοπτρίζει της χρήση της «προσαρμογής αντιστοίχισης», της κανονιστικής διάταξης που επιτρέπει στους ασφαλιστές του Ηνωμένου Βασιλείου να προεξοφλούν τις υποχρεώσεις τους, με υψηλότερο επιτόκιο,  επειδή συνδυάζονται με περιουσιακά στοιχεία ισοδύναμης διάρκειας.

Ο κίνδυνος για τους ασφαλιστές από την έκθεση σε εμπορικά ακίνητα είναι περιορισμένος, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής έκθεσής τους στον κλάδο ακινήτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*