Τα ILS και Cat Bonds ψάχνουν το δρόμο τους

Ελενα Ερμείδου

Πάνω από 700 συναλλαγές ILS και ομολόγων καταστροφών πραγματοποιήθηκαν το 2020, με 68 εκδόσεις σπάζοντας το ρεκόρ του 2018.

Πενήντα οκτώ ομόλογα καταστροφών πάνω σε ILS για Περιουσίας και Καταστροφές, εξειδικευμένες γραμμές, Θνησιμότητα και Ζωή και αντασφάλειες ενώ 10 συναλλαγές έγιναν για Υποθήκες.

Το ρεκόρ των ομολογιακών εκδόσεων σε Περιουσία, εξειδικευμένες γραμμές, θνησιμότητα και ζωή είναι ελαφρώς πάνω των 60 τω αριθμώ που καταγράφεται το 2017.

Σε επίπεδο αξίας συνολικά οι ομολογιακές εκδόσεις και τα ILS  φτάνουν τα 13,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αξία που κλείνει κοντά στα 13,9 δισεκατομμύρια που έφτασαν το 2018.

Συνολικά η αγορά υποθηκών στοχεύει στις αγορές κεφαλαίων για να πάρει αντασφαλιστικές καλύψεις με την αξία των εκδόσεων να παραμένει κάτω των 12 δισεκατομμυρίων ΗΠΑ, ρεκόρ που καταγράφτηκε το 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*