Η νέα επενδυτική στρατηγική των Lloyd’s, περιθώρια σε Συνδικάτα

της Ελενας Ερμείδου

Περιορίζει τις τοποθετήσεις της στα ορυκτά καύσιμα η Ασφαλιστική Αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου, σύμφωνα με την πρώτη τους έκθεση βιωσιμότητας.

Τα Lloyds ενεργούν ως ρυθμιστής για περίπου 100 συνδικάτα, αφήνοντας περιθώρια στους underwriters στο να καθορίσουν την επενδυτική πολιτική. Ωστόσο, άλλα ρυθμιστικά όργανα όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, τόνισαν απλά τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Είναι η πρώτη φορά που η Ασφαλιστική Αγορά του Λονδίνου διαμόρφωσε επενδυτική στρατηγική με βάση τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης παράγοντες (ESG), θέτοντας ένα ορόσημο για το μέλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα Lloyds δέχτηκαν επιθέσεις από τους ακτιβιστές επειδή έχουν ασφαλίσει έργα αμφιλεγόμενα όπως το ανθρακωρυχεία και αγωγούς πετρελαίου σε Αυστραλία και Καναδά.

Τα Lloyd’s θα σταματήσουν να επενδύουν εκ νέου σε θερμοηλεκτρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, μεταλλεία θερμικού άνθρακα, πετρέλαιο και νέες δραστηριότητες εξόρυξης ενέργεια στην Αρκτική από την 1η Ιανουαρίου 2022. Επίσης θα καταργήσουν σταδιακά τις θέσεις τους σε εταιρείες από τις οποίες αντλούν το 30% ή και περισσότερο των εσόδων από τους ανωτέρω επενδυτικούς τομείς μέχρι το 2025.

Τέλος έχουν ζητήσει από τα Συνδικάτα να σταματήσουν σταδιακά να παρέχουν νέες ασφαλιστικές καλύψεις για τα θερμικά προϊόντα άνθρακα και ενεργειακές εξορύξεις στην Αρκτική από την 1 Ιανουαρίου του 2022 με ορίζοντα την 1η Ιανουαρίου 2030.

Ευρωπαϊοι ασφαλιστές όπως είναι η AXA, Allianz, Zurich μειώνουν την έκθεση τους σε προϊόντα ορυκτών καυσίμων σε αντίθεση με τους ασφαλιστές των ΗΠΑ και Ασίας που διατηρούν τις τοποθετήσεις τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*