Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων

σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας

Τρίτη και Πέμπτη, 19 και 21 Ιανουαρίου 2021, 16:00 – 19:20

Το Ασφαλιστικό και οι Συντάξεις αποτελούν έντονο μέρος της  διαχρονικής μας επικαιρότητας. Ήταν το έτος 1985 όταν, για πρώτη φορά, ο ισολογισμός της Κοινωνικής Ασφάλισης αποδείχθηκε ελλειμματικός, κατά 69 δισεκατομμύρια δραχμές της εποχής.  Έκτοτε, το βάρος του ελλείμματος μεγάλωσε, κατέστη δυσβάσταχτο και σε συνδυασμό με τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού μας, αλλά και την εξαιρετικά μεγάλη ανεργία, είναι πλέον δυσθεώρητο, πολύ επικίνδυνο και δύσκολα διαχειρίσιμο. Οι παρενέργειες και οι επιπτώσεις αυτής της ζοφερής κατάστασης, είναι γνωστές και εμφανείς. Κατάρρευση των συντάξεων, αισθητή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αδυναμία του όλου συστήματος να ανταποκριθεί από μόνο του στις υποχρεώσεις του.

·       Ποια είναι η πραγματική κατάσταση του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σήμερα;

·       Τι μας παρέχει το σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σήμερα, μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει;

·       Τι προβλέπεται να λάβομε από το σύστημα όταν συνταξιοδοτηθούμε;

·       Πώς πρέπει να διαχειρισθούμε το συνταξιοδοτικό μας μέλλον, υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων;

·       Ποιες προτάσεις πολιτικής μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση;

·       Πώς πρέπει η Ιδιωτική Ασφάλιση να κινηθεί, υπό το φως των νεοδιαμορφωνόμενων τάσεων;

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα, ενώ μας ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με το συνταξιοδοτικό μας μέλλον και τις παροχές που μας αναλογούν.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

α. Το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συντάξεων

·     Δομή, Κίνδυνοι και προοπτικές

β. Το συνταξιοδοτικό κενό

·     Παράγοντες που το καθορίζουν

·     Εκτίμηση του εύρους του

·     Ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης

γ.  Προγράμματα Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων σταθερής και κυμαινόμενης απόδοσης

·       Διάρθρωση και Τεχνικά χαρακτηριστικά

·       Χρηματοοικονομικά «εργαλεία» ενίσχυσης της απόδοσής τους

·       Unit Linked, Αμοιβαία Κεφάλαια, Indexed Προϊόντα

·       Συνταξιοδοτική Αποταμίευση

δ. Νομοθετικές εξελίξεις που επηρεάζουν τις Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις

ε.  Πλεονεκτήματα, Οφέλη και κίνητρα αγοράς Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων

στ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι παροχές ή καλύψεις των προγραμμάτων Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων,  η ασφαλιστική τεχνική

και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα Case Studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

ü  Διοικητικά Στελέχη και υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως των κλάδων ζωής, υγείας και ομαδικών ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και να εξειδικευθούν

ή να εμβαθύνουν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.

ü  Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Αναλογιστικών Τμημάτων, Νομικών Υπηρεσιών και Underwriting, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις.

ü  Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και των εφαρμογών τους και, δι’ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.

ü  Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών, καθώς και Δικηγόρους που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.

 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Μαρία Παπαδάτου, Σύμβουλος Ασφαλιστικής Τεχνικής, διαθέτουσα υψηλή εξειδίκευση επί των Τομέων Ασφαλίσεων Ζωής, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων. Η κα Παπαδάτου είναι Μαθηματικός,

απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναλογιστική εξειδίκευση και μεταπτυχιακές σπουδές Τραπεζικής Διοικητικής. Διετέλεσε επί μακρόν  Διευθύντρια Ομαδικών Ασφαλίσεων,

καθώς και  Διευθύντρια Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Προϊόντων και Διαδικασιών, μεγάλων Ασφαλιστικών Ομίλων και Τραπεζών. Διαθέτει πλούσια αναλογιστική και ασφαλιστική εμπειρία, ιδιαιτέρως στους τομείς Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance, κατά τη διαδρομή της σε θέσεις ευθύνης των εν λόγω Ομίλων και Τραπεζών.  Είναι τακτική εισηγήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις θεματικές ενότητες Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας και Συνταξιοδοτικών Ασφαλίσεων του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος.

·             ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Παρέχεται έκπτωση προεγγραφής 30% επί των αρχικών διδάκτρων, έκπτωση 50% στα Μέλη της EIAS ALUMNI SOCIETY και ειδικές εκπτώσεις υπέρ των Μελών του Ινστιτούτου, ενώ το Σεμινάριο είναι εντεταγμένο στον Λ.Α.Ε.Κ. προς τον σκοπό επιστροφής των διδάκτρων του.

 

·             ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Επισυνάπτεται

·                       ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

             Επισυνάπτεται

                 Παρακαλούμε να αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής συμπληρωμένη, σε μορφή EXCEL.

roundcube-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*