Από την Κρήτη ξεκινά το νέο σύστημα κοστολόγησης DRG

Από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου της Κρήτης θα ξεκινήσει η καθολική εφαρμογή του νέου συστήματος κοστολόγησης στα νοσοκομεία του ΕΣΥ (DRG). Για το σκοπό αυτό έγινε πρόσφατα συνάντηση εργασίας, στην οποία πήραν μέρος η Διοίκηση και στελέχη του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. (Ελληνικό Ινστιτούτο DRG), με τη Διοίκηση του νοσοκομείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάσθηκαν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές και τροποποιήσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική εφαρμογή του Ελληνικού Συστήματος DRG (Gr-DRG), ώστε το υφιστάμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου να μην επιβαρυνθεί, με επιπλέον διοικητικά βάρη. Στη συνέχεια, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας, τα οποία εστιάσθηκαν στις ακόλουθες δράσεις:
  • στην εντατική, εξ αποστάσεως, εκπαίδευση, μέχρι το τέλος του έτους, του συνόλου των κλινικών ιατρών, καθώς και των επιλεγμένων στελεχών της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΠΑ.Γ.Ν.Η στην κλινική κωδικοποίηση, με εκπαιδευτικό πλάνο διαμορφωμένο από το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.,
  • στη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου, με το λογισμικό ομαδοποίησης ασθενών («Grouper») που διαθέτει το ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. και
  • στον σχεδιασμό της διαδικασίας τιμολόγησης και υποβολών DRG, από το Νοσοκομείο, στον ΕΟΠΥΥ.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*