Πάρτε κινδύνους cyber λέει η Verisk, μάθετε πως

Ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο αυξάνεται, ανεβάζοντας παράλληλα τον πήχυ των συνολικών κινδύνων και πολύ περισσότερο στις αλυσίδες εφοδιασμού κεφαλαίων. Το πρόβλημα αυτή την στιγμή δεν είναι μόνο ότι αυξάνονται οι cyber κίνδυνοι είναι και το γεγονός ότι οι ασφαλιστές δεν παίρνουν κινδύνους, ή τους παίρνουν και τους δίνουν στους αντασφαλιστές. Αυτό δημιουργεί στενότητα στο capacity των αντασφαλιστών και γεννά νέα ερωτήματα για μία δυναμική είσοδο της αγοράς των ILS στους cyber κινδύνους.

της Ελενας Ερμείδου

Είναι ανάγκη τονίζει η Verisk να κατανοήσουμε συνολικά τους κινδύνους και πως αυτοί κινούνται μέσα στο σύμπαν και το διαμορφώνουν.

Σε έναν ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένο και ψηφιοποιημένο κόσμο, η απειλή στον κυβερνοχώρο είναι τόσο πραγματική όσο ποτέ άλλοτε. Αυξημένη είναι και η πιθανότητα τεράστιας συσσώρευσης κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες.

Για τους ασφαλιστές  και αντασφαλιστές υπογραμμίζει η Verisk  ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο έχει καταστεί πολύ γρήγορα μία μεγάλη ευκαιρία και ταυτόχρονα μία σημαντική πρόκληση.  Ωστόσο, παρόλο που η αγορά αντασφαλίσεων στον κυβερνοχώρο επεκτείνεται, υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορεί να κάνει  ο κλάδος.

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες επιχειρήσεις από το ήμισυ των επιχειρήσεων του του Fortune 500 θα μπορούσε να επωφεληθεί με νέα προγράμματα καλύψεων.

Και ενώ υπάρχει πολύ υλικό για ασφάλιση και η αγορά θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα, ρίχνοντας στην αγορά περισσότερα κεφάλαια, η Verisk δεν υποστηρίζει πως στο κομμάτι αυτό μπορεί να υπάρξει επωφελής συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Για την Verisk ένα καλό σημείο εκκίνησης θα ήταν οι ασφαλιστές να αναλάβουν να εκτεθούν περισσότερο στον κυβερνοχώρο.

Το 40% των κινδύνων σε γενικές γραμμές παραχωρείται στου αντασφαλιστές, έτσι οι ασφαλιστές δεν κρατούν κινδύνους . Οι αντασφαλιστές με τον τρόπο αυτό εξαντλούν το capacity που διαθέτουν ενώ από την άλλη πλευρά τα ILS εξετάζουν όλο και περισσότερο εναλλακτικούς τρόπους εισόδων των στην αγορά.

Για την Verisk οι ασφαλιστές είναι αναγκαίο να κατανοήσουν τους κινδύνους αυτούς καλύτερα ώστε να μην αναγκάζονται να παραχωρούν μεγάλο ποσοστό στους αντασφαλιστές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*