Στα 520 εκ. τα καθαρά έσοδα της Talanx στο εννεάμηνο

της Ελενας Ερμείδου

Παρά το ύψος των απαιτήσεων από τον κορωνοϊό που υπερέβησαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και τις υψηλότερες ζημιές από φυσικές καταστροφές που συνέβησαν στην διάρκεια του τρίτου τριμήνου 2020, ο θέση του Ομίλου Talanx παραμένει πολύ ισχυρή.  Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 520 εκατομμύρια ευρώ από 742 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η πανδημία μείωσε τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 356 εκατομμύρια ευρώ. Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν 5,2% στα 31,9 δισεκατομμύρια (30.3) ή κατά 7% υπό προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα στο 100,7% (98.5). Υπό προσαρμοσμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο δείκτης ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα θα ήταν βελτιωμένος κατά 0,9% στο 97,6%. Για το σύνολο του οικονομικού έτους 2020, ο Ομιλος αναμένει καθαρά έσοδα άνω των 600 εκατομμυρίων, και για το 2021, 800 με 900 εκατομμύρια. Για το 2020, η Talanx θα καταβάλλει μέρισμα από μετοχές 1,50 ευρώ.

Οι συνολικές ζημιές από την πανδημία κατά το πρώτο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 1,058 εκατομμύρια ευρώ.  Αλλές αρνητικές επιδράσεις σχετίζονται με τις  επενδύσεις  170 εκατομμύρια και προβλέψεις για μειώσεις ασφαλίστρων 104 εκατομμύρια. Αντιθέτως ο κορωνοϊός οδήγησε σε βελτιώσεις 156 εκατομμυρίων στις ατομικές γραμμές λόγω χαμηλότερων απωλειών και άλλων επιδράσεων.

Στα 1,6  (0.8) δισεκατομμύρια, οι μεγάλες ζημιές διπλασιάστηκαν σε σχέση με το περασμένο έτος.  Τα 1,149 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τις αντασφάλειες και τα 452 εκατομμύρια από τις πρωτασφαλίσεις. Οι μεγάλες ζημιές υπερέβησαν τον προϋπολογισμό περίπου κατά  1,020 (900) εκατομμύρια και τον προϋπολογισμό για το συνολικό έτος κατά 1,335 (1,190) εκατομμύρια. Οι ζημιές λόγω του κορωνοϊού σχετίζονται με τις διακοπές επιχειρησιακών λειτουργιών, ακυρώσεις εκδηλώσεων και ασφαλίσεις πιστώσεων.

Στα 899 εκατομμύρια ευρώ, οι μεγάλες ζημιές από κορωνοϊό ήταν μακράν υψηλότερες των ζημιών από φυσικές καταστροφές, ακόμα και αν οι ζημιές από φυσικές καταστροφές ήταν υψηλότερες συγκριτικά με το περασμένο έτος, στα 507 (455) εκατομμύρια. Οι μεγαλύτερες ζημιές από φυσικές καταστροφές προήλθαν από τον τυφώνα Λάουρα 103 εκατομμύρια, την χαλαζόπτωση “Derecho” 84 εκατομμύρια και τον τυφώνα Tornado Nashville 47 εκατομμύρια ευρώ στις ΗΠΑ.

Οι καθαρές ζημιές από τον κορωνοϊό στα 842 εκατομμύρια ευρώ, δημιούργησαν αντίκτυπο στα λειτουργικά κέρδη τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,291 (1,863) εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα στο underwriting υποχώρησε πάνω από 50%  λόγω του κορωνοϊού στα -1,972  εκατομμύρια. Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις υποχώρησαν ελαφρώς στα 3,1 (3,2) δισεκατομμύρια κυρίως λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων.

Εξαιρουμένων των μεταβατικών μέτρων το δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως αποτυπώνεται στις λογιστικές καταστάσεις στο 187%. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ για το 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*