Καμπανάκι για αύξηση οφειλών επιχειρήσεων στους Δήμους

«Tη φωνή αγωνίας χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες – σε μια εξαιρετικά δυσμενή για την αγορά περίοδο, εξαιτίας της πανδημίας – κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με πρόσθετες, υπέρογκες οφειλές προς τους Δήμους εξέφρασε με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δήμητρη Παπαστεργίου ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

«Και αυτό, γιατί μετά τη δήλωση στους Δήμους έως τις 30.09.2020 των πραγματικών στοιχείων για τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών των κτισμάτων και των οικοπέδων τους, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο Ε9, οι οφειλές των επιχειρήσεων προς τους Δήμους θα αυξηθούν υπέρμετρα, με την επιβολή μάλιστα αναδρομικών τελών και φόρων από την 1/1/2020. Για το λόγο αυτό, ο κ. Μίχαλος ζητά τον εξορθολογισμό του πλαισίου υπολογισμού των δημοτικών τελών, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα ένα πρόβλημα που θα πλήξει καίρια τις επιχειρήσεις και τις τοπικές οικονομίες».

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Με την επιστολή αυτή θέλουμε να σας μεταφέρουμε τη φωνή αγωνίας χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες – σε μια εξαιρετικά δυσμενή για την αγορά περίοδο, εξαιτίας της πανδημίας – κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν με πρόσθετες, υπέρογκες οφειλές προς τους Δήμους.

Γνωρίζετε ότι, με βάση το αρ.51 παρ.2 του Ν.4647/2019, οι ιδιοκτήτες ακινήτων όφειλαν μέχρι τις 30.09.2020 να δηλώσουν στους Δήμους τα πραγματικά στοιχεία για τα τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών των κτισμάτων και των οικοπέδων τους, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο Ε9.

Για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων που δήλωναν μέχρι τώρα, αφού σε πολλές περιπτώσεις και καθ’ όλα νόμιμα – σύμφωνα με το Ν.25/1975 – ο υπολογισμός των δημοτικών τελών γινόταν με βάση πλασματικά μέτρα.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με το άρθρο 1 του Ν. 25/75 όπως τροποποιημένο ισχύει (σχετ. Ν. 4555/18-άρθρο 185) αναφορικά με τον καθορισμό από τα Δημοτικά Συμβούλια πολλών διαφορετικών συντελεστών δημοτικών τελών για χώρους άλλης χρήσης εκτός της κατοικίας, στη ΔΕΗ και στους λοιπούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας δηλώνονται τρεις συντελεστές, ένας για κατοικίες, ένας για άλλες χρήσεις και ένας για κοινωφελή ιδρύματα. Όμως οι συντελεστές χρέωσης δημοτικών τελών πραγματικά πρέπει, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, να είναι περισσότεροι ανάλογα με την χρήση της κάθε επιχείρησης. Πρέπει επίσης οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους Δήμους (φωτισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, καθαριότητα) να χρεώνονται αναλογικά σύμφωνα με τον νόμο 1080/80. Μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις δήλωναν νόμιμα (Ν.25/1975) πλασματικά μέτρα στην ΔΕΗ και στους άλλους παρόχους λόγω του ότι δεν δέχονται πάνω από δύο συντελεστές.

Με το νέο καθεστώς, εάν δεν υπάρξει ανάλογη μείωση των συντελεστών, οι οφειλές των επιχειρήσεων προς τους Δήμους θα αυξηθούν υπέρμετρα, με την επιβολή μάλιστα αναδρομικών τελών και φόρων από την 1/1/2020.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων στον τομέα της καθαριότητας έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη, αφού πολλές επιχειρήσεις – ιδιαίτερα βιοτεχνίες και βιομηχανίες – προωθούν πλέον τα περισσότερα από τα απορρίμματά τους στην ανακύκλωση.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση είναι, επομένως, άδικη και άκαιρη.

Είναι άδικη, γιατί για τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και ο πράγματι εξυπηρετούμενος από τις υπηρεσίες καθαριότητας χώρος.

πηγή: banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*