Λογότυπο ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Μείωση εσόδων λόγω πανδημίας

Κατακόρυφη μείωση των εσόδων του ΕΟΠΥΥ από εισφορές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) παρατηρείται τους τελευταίους μήνες λόγω προφανώς της κρίσης, που οφείλεται στην πανδημία. Το κενό καλύπτεται με έκτακτη επιχορήγηση του οργανισμού από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 293 εκατ. ευρώ.

Στις 4-9-2020 δημοσιοποιήθηκε η 5η τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού και η πορεία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού δείχνει ανάμεσα στα άλλα 2 πράγματα:

  1. Οι εκτιμήσεις για τα έσοδα από τις εισφορές ΦΚΑ ξεκίνησαν από 4,596 δισ. ευρώ και πρόσφατα το ποσό αυτό μειώθηκε στα 4,434 δισ. δηλαδή κατά 162 εκατ. ευρώ. Το κενό θα καλυφθεί με έκτακτη κρατική επιχορήγηση ύψους 293 εκατ. που εγκρίθηκε στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού τον Ιούνιο.
  2. Για μία ακόμη φορά, αποτυπώνεται ο εκτροχιασμός της φαρμακευτικής δαπάνης από τα 2.9 δισ. στα 3,7 δισ. ευρώ, ήτοι κατά 800 εκατ. ! Κατ’ αντιστοιχία έχουν αυξηθεί οι προβλέψεις για τα έσοδα από τις υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates & clawback) από το 1,1 δισ. στα 1,892 δισ.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*